Geachte belegger,

De coronacrisis raakt alle facetten van onze samenleving, zowel zakelijk als privé. Daarbij staat de gezondheid van eenieder voorop. Graag informeren wij u nader over de wijze waarop wij als NPEX-effectenbeurs de gebeurtenissen rondom het coronavirus op dit moment benaderen.

Het coronavirus heeft steeds meer gevolgen voor ondernemers, werkgevers en werknemers. Sommige ondernemers voelen de financiële klappen van het COVID-19 virus en anderen zijn nu juist drukker dan ooit. Medewerkers die nu tijdelijk vanuit huis werken of gedwongen thuis zitten, omdat ze door de maatregelen vooralsnog niet inzetbaar zijn. Geen praatje meer bij de koffiemachine of tijdens de vrijdagmiddagborrel. Alles online. Voor velen een ingrijpende verandering in korte tijd.

Voor de NPEX-effectenbeurs betekent het dat ons team nu vanuit huis werkt om onze dienstverlening aan u te kunnen continueren.

Emissies tijdens de coronacrisis

In goed overleg met ondernemers is ook besloten om proposities, zoals RR Mechatronics, Carver, Tubes, PerfoTec en LiveChat, door te zetten. Wij leggen dat graag uit.

Ondanks het feit dat beleggers terughoudender zijn geworden, is er vanaf 3 maart wel voor ruim € 2,7 miljoen ingeschreven op deze proposities. Daarnaast vergt de voorbereiding om via de NPEX-effectenbeurs obligaties of aandelen te emitteren veel tijd en geld. Ondernemers zijn met name bezig met hun lange termijn strategie; ze hebben groeiplannen die nu wellicht vertraging oplopen, maar niet leiden tot afstel. Sommige ondernemingen zullen de emissie uitstellen tot het klimaat verbetert en anderen gaan juist door omdat ze hun groeistrategie willen realiseren.

Om deze redenen zullen wij ook de komende maanden met proposities komen. Dat is goed voor de Nederlandse werkgelegenheid en de realisatie van mooie innovaties.

NPEX wil hier ook graag een steentje aan bijdragen en heeft besloten om tot en met 31 mei 2020 geen inschrijvingskosten in rekening te brengen aan de beleggers op de bestaande en nieuwe emissies. In de praktijk zal NPEX dit bedrag dan terugstorten op uw NPEX-rekening.