Januari 7, 2020 – “Een succesvol jaar!” Allereerst willen wij van deze gelegenheid gebruikmaken u allen het beste voor het nieuwe jaar toe te wensen, in alle gezondheid en met al het goeds wat 2020 u te bieden heeft.

Afgelopen jaar is een mijlpaal geweest in de historie van de Quest groep. Niet alleen hebben we wederom een succesvolle emissie op het NPEX beursplatform gehad, die binnen recordtijd is volgeschreven, maar hebben we 2019 ook afgesloten boven onze eigen omzetverwachtingen en prognoses in ons 5 jaren plan. Daarnaast is de orderportefeuille voor het nieuwe jaar goed gevuld. In vergelijking met vorige jaren zien we dus dat de investeringen, die we gedaan hebben in het ombouwen van ons business model, haar vruchten begint af te werpen.

Het afgelopen jaar hebben wij ons volledig gefocust op het groeien van de omzet, organisatie en strategische overeenkomsten. Om met dat laatste te beginnen, we hebben onze doelstelling van begin 2019 ruim boven verwachting gerealiseerd met het afsluiten van een strategische partnership met een medische robot firma. Behalve een eerste ontwikkeltraject om onze technologie voor hun robot beschikbaar te maken, zullen wij in de toekomst deze ontwikkelde modules ook voor hen produceren. Wij zien dit als externe validatie van onze technologie. Ons platform heeft een enorme potentie, waarbij onze investeringen uit het verleden zich beginnen te converteren. Wij verwachten nog meer samenwerkingen met andere partijen in marktsegmenten, waarin wij niet zelf met eindproducten actief zijn.

Ook op het gebied van software op ons platform en de ontwikkeling van een nieuwe generatie hebben we enorme stappen gezet. We verwachten hier in het eerste deel van 2020 meer over te kunnen zeggen. Een belangrijk aspect bij onze productontwikkelingen is het gebruik van Kunstmatige Intelligentie voor onze beeldverwerking. Wij zullen hier in 2020 dus ook veel geld in investeren om met deze nieuwe productontwikkelingen de chirurg informatie te geven en de patiënt uitkomst te verbeteren.

De groei van onze organisatie op het gebied van terugkerende omzet zet gestaag door. In de EU zien we dit gebeuren in onze langdurige onderhoudscontracten en in de VS in de vorm van onze disposables. De groeipercentages Year on Year (2018-2019) bedragen 31%, en ten opzichte van het het laatste kwartaal tot opzichte van datzelfde kwartaal in 2019 80%. Het aantal chirurgen dat met onze apparatuur werkt, neemt ook gestaag toe.

Daarnaast zijn we succesvol in het opzetten van onze “Medical Advisory Board”. Vooraanstaande chirurgen uit het vakgebied nemen deel in dit adviesorgaan en verbinden zich aan ons bedrijf om de technologie verder te helpen ontwikkelen en nieuwe toepassingen te bedenken. In Duitsland en de VS hebben we het laatste kwartaal contracten afgesloten met een drietal chirurgen en zullen hierover binnenkort meer vertellen. Voor Quest zijn deze verbindingen zeer belangrijk met betrekking tot het vertrouwen in het product, de ontwikkeling van de markt en ons bedrijf.

Tevens hebben we onze Duitse vestiging vorm gegeven. Per 1 februari 2020 zullen wij onze GmbH officieel laten opzetten en een eerste collega aannemen. Een tweede collega zal per 1 april 2020 beginnen.

Zoals in onze beleggerspresentatie van 25 oktober 2019 reeds is aangekondigd, willen wij de ingezette groei verder voortzetten. Wij hebben de afgelopen jaren bewezen, dat we in de markt een plaats hebben veroverd met onze producten. Daarnaast hebben we ons business model bewezen qua sales, benodigde investeringen en personeelsleden die daarmee gemoeid zijn. Wij zullen u ook
hier binnenkort meer over informeren.