Dordrecht, 2 december 2019De directie van Van Aalst Group B.V. is verheugd dat inmiddels voor ruim € 4 miljoen is ingeschreven op de 7,5 % obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 4.999.000.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 16 december 2019, 17:00 uur en toelating tot de handel op de NPEX-effectenbeurs zal naar verwachting op 20 december 2019 einde werkdag plaatsvinden.