Geachte belegger,

De afgelopen weken heeft het bestuur van Tuk Tuk Holding BV, samen met de raad van commissarissen, de grootaandeelhouders, de Stichting Obligatiehouders en een mogelijke investeerder gesproken over een noodzakelijke kapitaalinjectie. In navolging van ons persbericht van 2 juli 2019 zijn wij tot onze spijt genoodzaakt te melden dat de mogelijke investeerder heeft aangegeven niet te zullen investeren.

Als gevolg van enerzijds de grote en groeiende behoefte aan werkkapitaal en anderzijds de ernstige liquiditeitskrapte, is de verwachting dat Tuk Tuk Holding BV zal failleren (mogelijk vooraf gegaan door een surseance van betaling). De verwachting is dat er geen uitkering zal plaatsvinden aan enige concurrente schuldeiser. Dat is dramatisch nieuws voor alle betrokkenen, waaronder de obligatiehouders en de certificaathouders.

Het is onverteerbaar om te accepteren dat het niet is gelukt om zo’n prachtig product duurzaam (met een positieve cashflow) naar de markt te brengen. Het bestuur zal haar uiterste best blijven doen om de schade voor alle betrokkenen te minimaliseren, bijvoorbeeld door te proberen de activa of onderneming zo goed mogelijk te verkopen of een doorstart te onderzoeken.

Als er meer nieuws is, plaatsen wij een nieuw persbericht.

Het bestuur van Tuk Tuk Holding BV