Geachte belegger,

Uiterlijk gisteren zouden wij de rente over de periode mei-juni 2019 hebben moeten betalen. We zijn helaas genoodzaakt te melden dat we de betaling van rente moeten opschorten tot het moment dat een investeerder is gevonden. Het is nu niet duidelijk of en wanneer de betaling rente zal worden hervat, omdat op dit moment slechts gesprekken worden gevoerd met een enkele mogelijk geïnteresseerde belegger.

De verplichtingen onder de obligatielening maken het aantrekken van een investeerder (zowel vreemd- als eigen vermogen) ontzettend moeilijk. Voor uw informatie: we zijn in contact met de Stichting Obligatiehoudersbelangen inzake deze rente opschorting. Ook willen we de mogelijk geïnteresseerde investeerder in contact brengen met de Stichting om de voorwaarden en mogelijkheden van een investering te bespreken. We houden u op de hoogte. Tot slot: mocht u geïnteresseerd zijn om te investeren of partijen kennen die interesse hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Tuk Tuk Holding B.V.