Middenmeer, 24-12-2018. Quest Photonic Devices B.V. formaliseert optie pool voor haar werknemers.

Technologie-onderneming Quest Photonic Devices B.V. (Quest) uit Middenmeer, gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van hoogwaardige medische camera’s, laat weten dat het een personeelsoptie pool heeft gecreëerd om haar medewerkers te waarderen en langdurig aan haar te binden. De grootte van de pool is 180.000 certificaten en zal niet direct tot verwatering leiden bij huidige aandeelhouders.

Het bestuur van Quest Photonic Devices B.V. heeft al in haar aandelen prospectus aangekondigd dat het de mogelijkheden onderzoekt voor het opzetten van een pool van certificaten om haar medewerkers te laten participeren in de onderneming. Het vinden (en behouden) van hoger geschoold personeel alsmede personen op sleutelposities is van cruciaal belang voor de stabiliteit en groei van de onderneming.

De pool wordt gevormd door 180.000 aandelen welke bij de Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices (“STAK”) zijn gecertificeerd. De uitgegeven certificaten worden in portefeuille gehouden voor toekomstige optie uitoefening en resulteren dus niet direct tot enige verwatering. De onderneming heeft de mogelijkheid om personeelsleden te belonen met (opties op) certificaten onder strikte voorwaarden en te behalen doelstellingen. De uitoefenprijs van de opties zullen bij toekenning van de optie worden vastgesteld op basis van de dan geldende beurskoers. Onder uitzonderlijke situaties kan het bestuur hiervan afwijken. Bij uitoefening van deze opties kunnen deze worden omgezet in certificaten en verhandeld op de NPEX. Op het moment van uitoefening van de optie zal de verwatering optreden en zal de uitoefenprijs van de optie aan het eigen vermogen van de onderneming worden toegevoegd. Quest Management B.V. (of haar bestuurder) zal geen aanspraak kunnen maken op opties uit deze pool.

De STAK heeft op 15 december ingestemd met de uitvoering van dit besluit. Hiermee neemt in de toekomst na volledige uitoefening van alle opties het aantal verhandelbare certificaten op de NPEX verder toe en wordt het belang van de STAK in de onderneming vergroot. Bij volledige uitoefening zal het totaal aantal verhandelbare certificaten op de NPEX 29,69% zijn, waarvan 22,25% gehouden door Quest Management B.V.