31-8-2018 – Hierbij bericht Tuk Tuk Holding B.V. dat vandaag haar eigen vermogen met afgerond EUR 604.000 werd versterkt door een bestaande aandeelhouder, twee bestaande obligatiehouders en een derde partij. Hiermee is het eerder dreigende faillissement van Tuk Tuk Holding B.V. van de baan. Verder is vandaag een deel van ieder van de 2.499 uitstaande obligaties geconverteerd in certificaten van aandelen in Tuk Tuk Holding B.V.

Conversie en obligatievoorwaarden
De situatie is nu als volgt. Afgerond is een bedrag van EUR 604.000 geïnvesteerd tegen uitgifte van gewone aandelen/certificaten, die samen 61,4% van het uitstaande kapitaal vormen. In totaal is een bedrag van EUR 592.263 – EUR 237 per obligatie – geconverteerd naar certificaten van gewone aandelen, die samen 29,6% van het uitstaande kapitaal vormen. Iedere huidige obligatiehouder zal eigenaar zijn van iets meer dan 500 certificaten van aandelen per gehouden obligatie (om afrondingsverschillen te minimaliseren worden per aandeel 100 certificaten uitgegeven).

Iedere obligatiehouder behoudt dus evenveel obligaties als hij op dit moment heeft, maar met een lagere nominale waarde, namelijk EUR 763. De obligatievoorwaarden zijn naar aanleiding van de conversie aangepast.

Vragen
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Alfred Kuiken, financieel directeur van Tuk Tuk Holding B.V. via [email protected].