20-08-2018 – Hierbij bericht Tuk Tuk Holding B.V. dat zij in een vergevorderd stadium is met de voorbereidingen van een financiering van het eigen vermogen van ruim EUR 600.000 door een bestaande aandeelhouder, twee bestaande obligatiehouders en een derde partij, welke financiering afhankelijk is van enkele nog te vervullen voorwaarden. Als het lukt om deze financiering af te ronden, is het zekere en onmiddellijke faillissement van Tuk Tuk Holding B.V. van de baan.

Zoals eerder aangekondigd, is een voorwaarde van de investeerders dat een deel van ieder van de 2.499 uitstaande obligaties zal worden geconverteerd in certificaten van aandelen in Tuk Tuk Holding B.V. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft vanwege de vereiste spoed in het belang van de obligatiehouders aangegeven hiermee in te stemmen.

Conversie en obligatievoorwaarden
De situatie is nu als volgt. Als alle voorwaarden worden vervuld – waarvan de goedkeuring van de aandeelhouder van het provinciale investeringsfonds de belangrijkste is – zal afgerond een bedrag van EUR 604.000 worden geïnvesteerd tegen uitgifte van gewone aandelen/certificaten, die samen 61,4% van het uitstaande kapitaal zullen vormen. In totaal zal een bedrag van EUR 592.263 – EUR 237 per obligatie – worden geconverteerd naar certificaten van gewone aandelen, die samen 29,6% van het uitstaande kapitaal zullen vormen. Iedere huidige obligatiehouder zal eigenaar zijn van iets meer dan 500 certificaten van aandelen per gehouden obligatie (om afrondingsverschillen te voorkomen worden per aandeel 100 certificaten uitgegeven). Iedere obligatiehouder behoudt dus evenveel obligaties als hij op dit moment heeft, maar met een lagere nominale waarde, namelijk EUR 763. De obligatievoorwaarden zullen worden aangepast op basis van de afspraken zoals vastgelegd in het Term sheet TTHBV 20 juli 2018

Tijdslijnen
Naar verwachting zal de financiering en gelijktijdige conversie op 31 augustus 2018 plaatsvinden. Wij verwachten dat voor die datum duidelijk zal zijn of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo snel mogelijk na afronding van de financiering, of zodra duidelijk is geworden dat aan de voorwaarden niet zal worden voldaan, zal opnieuw een vergadering van obligatiehouders bijeen worden geroepen om de situatie verder toe te lichten.

Naar verwachting is 30 augustus 2018 de laatste veilingdag. De obligaties zullen 2 weken na de verwachte afrondingsdatum van de financiering weer onderling tussen bestaande obligatiehouders verhandelbaar zijn. Tot nader order zijn de obligaties vervolgens tussen bestaande obligatiehouders verhandelbaar.