Officiële verklaring van Annexum:

Wij hebben u eerder bericht over het voornemen om een emissie te doen. Onderdeel van de voorbereiding van de emissie is het verkrijgen van duidelijkheid van fiscale aspecten daarvan. De Belastingdienst heeft zeer recent aangegeven dat zij niet meegaat in het rulingverzoek dat de externe fiscalist namens het fonds had ingediend. Dit heeft tot gevolg dat het fonds haar compensabele verliezen kwijtraakt indien er meer dan 30% mutaties in het eigen vermogen plaatsvindt.

Dit betekent dat we de beoogde emissie in haar huidige vorm helaas niet door kunnen laten gaan. Door de inkoop en uitgifte van participaties zouden er mogelijk te veel mutaties in het eigen vermogen plaatsvinden, waardoor het risico op het verdampen van de compensabele verliezen steeds verder toeneemt. In dit geval zou het fonds vennootschapsbelasting moeten gaan betalen, hetgeen vanzelfsprekend negatieve impact heeft op het rendement van de participanten.

Het risico dat door mutaties in het eigen vermogen de compensabele verliezen verdwijnen wordt niet alleen veroorzaakt door de emissie, maar ook door de handel van participaties door participanten onderling. Om dit risico uit te sluiten hebben wij dan ook besloten de verhandelbaarheid door beleggers onderling tot nader order op te schorten. Dit betekent dat het Vastgoed Fundament Fonds vooralsnog niet terugkeert op het platform van NPEX, dat deze week wordt heropend.

Wij zijn ons ervan bewust dat er een aantal participanten zijn die hun belegging in Vastgoed Fundament Fonds (deels) wensen uit te breiden of te verhandelen. Momenteel wordt een passende oplossing uitgewerkt om aan deze wens tegemoet te komen. Deze oplossing is onder meer afhankelijk van vervolgoverleg met de Belastingdienst en de financier van het fonds. Wij verwachten u hier binnen enkele weken nader over te kunnen informeren.

Uiteraard zullen wij tijdens de jaarvergadering op 26 april 2018 ingaan op deze nieuwe ontwikkeling en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Annexum

—————————————————————————————————–

Voor vragen kunt u contact op nemen met Annexum:

Rob Hanemaaijer: 020 572 0141

Evelyn van Straaten: 020 572 0142