03-01-2018 – Icecat, beursgenoteerd uitgever en wereldwijd verspreider van productinformatie in de e-commercemarkt, werkt aan de creatie en uitgifte van een “2.0” cryptomunt, ICURY.

De ICURY, Icecat CryptocURrencY, zal een door Icecat geaccepteerde cryptotoken zijn, en een rol spelen bij betalingen en contentcreatie binnen Icecats bestaande ecosysteem. Het is een 2.0-munt in de zin dat de munt uitgegeven wordt door een bestaande, winstgevende business met substantie, operationele diensten en een succesvol trackrecord. Niet door een startup met slechts een businessconcept.

ICURY is gedefinieerd als een cryptotoken dat Icecat gaat helpen haar wereldwijde productcontent-syndicatienetwerk verder te decentraliseren. Icecat faciliteert reeds 18 miljard productdatasheet-downloads per jaar door tienduizenden e-commerce-bedrijven. Icecat gaat het token inzetten als vooruitbetaling voor haar diensten tegen een gegarandeerde minimumwaarde. Het token kan verder gebruikt worden om gedecentraliseerde contentproductie te bevorderen. Icecat produceert nu circa één miljoen product datasheets per jaar, en ziet een kans de productie zo op te voeren naar tientallen miljoenen productdatasheets per jaar. Verder worden onafhankelijke Proof-Of-Quality “miners” voorzien binnen het netwerk, aangezien contentgebruikers steeds hogere kwaliteitseisen hanteren.

Voor de technische creatie en uitgifte van de ICURY werkt Icecat nu nauw samen met het Tacxe/Ledgable blockchain-team. Zodra de technische pilot succesvol is afgesloten maakt Icecat het tijdpad voor het publiek aanbieden van haar munt (ICO/ITO) bekend.