Op de 5e verjaardag van NPEX verkreeg NPEX een lening van € 1.000.000 van het Ministerie van Economische Zaken. Deze lening had ten doel om de financiering van middelgrote Nederlandse ondernemingen via de uitgifte van verhandelbare obligaties en/of certificaten van aandelen te stimuleren. RoodMicrotec, eerste op Euronext genoteerde onderneming, gaf een obligatie uit op NPEX en Fastned was de eerste onderneming op NPEX die certificaten van aandelen uitgaf.

In totaal werd in 2014 8.465.810 aan financiering geplaatst. Ook trad dat jaar Alan van Griethuysen toe tot de directie.