NPEX is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de identiteit van al haar klanten vast te stellen. NPEX maakt gebruik van afgeleide identificatie. Afgeleide identificatie betekent dat u voor het aanvragen van een NPEX-rekening niet persoonlijk bij NPEX langs hoeft te komen. NPEX stelt uw identiteit vast aan de hand van gegevens die wij van uw bank krijgen toegestuurd als u een storting van één van uw bestaande bankrekeningen doet op uw NPEX-rekening (identificatiestorting). Tevens vraagt NPEX u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te mailen of toe te sturen. Deze gegevens vergelijken wij met de gegevens die u aan ons heeft verstrekt bij het openen van uw rekening. Als deze gegevens exact overeenkomen heeft NPEX uw identiteit vastgesteld.