Waarborg Vastgoed

Het beheer van het vastgoedbeleggingsfonds wordt uitgevoerd door Waarborg Vastgoed. Een facilitair vastgoedbedrijf met de drie krachtige disciplines investeren, huisvesten en faciliteren. Waarborg heeft een totale vastgoedportefeuille ter grootte van ruim 60 winkel-, kantoor- en bedrijfslocaties. De handel in de Waarborg Vastgoed Fondsen vindt plaats in een besloten omgeving, die uitsluitend toegankelijk is voor bestaande beleggers.

Handel: Op dit moment is het niet mogelijk om te handelen in effecten die in beheer zijn van Waarborg Vastgoed. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel onderzocht.