Het Waarborg Vastgoed Fonds N.V., Waarborg Vastgoed Fonds Deelnemingen I, II en III B.V. is gevestigd te Groningen en is aangegaan in 2005. Het vastgoedbeleggingsfonds heeft een gespreide beleggingsportefeuille opgebouwd bestaande uit kantoren, winkels en bedrijfspanden. Het financieel beleid van het fonds is gebaseerd op het lange termijn exploiteren van onroerend goed en niet op korte termijn fluctuaties in de waarde.

Het beheer van het vastgoedbeleggingsfonds wordt uitgevoerd door Waarborg Vastgoed. Een facilitair vastgoedbedrijf met de drie krachtige disciplines investeren, huisvesten en faciliteren. Waarborg heeft een totale vastgoedportefeuille ter grootte van ruim 60 winkel-, kantoor- en bedrijfslocaties. De huisvestingsactiviteiten van Waarborg worden uitgevoerd door een jong en creatief team van Waarborg, onder leiding van een ervaren management. Het team draagt zorg voor het goed en intensief beheren van de objecten en het faciliteren van haar bewoners. Luisterend naar de huisvestingswensen van haar klanten en de bewoner, om deze te vertalen in een optimale en indien wenselijk een flexibele huisvesting. Een team welke voorop loopt en weet te verrassen, mede in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Opgericht 2005
Fondsgrootte 51.272.000
Eigen Vermogen 12.862.000
Vreemd Vermogen 38.410.000
Aantal certificaten 529.321
Structuur Naamloze Vennootschap