Van Aalst Group

Van Aalst Group is een innovatieve onderneming die actief is in de maritieme- en offshore industrie en tevens in de bouwindustrie.

Safeway loopbrug

Over Van Aalst Group

De Van Aalst Group uit Dordrecht is sinds 1954 actief in de maritieme en offshore industrie. Van Aalst is een echt familiebedrijf dat inmiddels in handen is van de derde generatie. In de afgelopen decennia heeft de Van Aalst Group zich ontwikkeld in de diverse segmenten van de maritieme en offshore industrie. Op dit moment is Van Aalst zowel marktleider in laad- en lossystemen voor cement carriers alsmede bulkhandling systemen. De markten waarin Van Aalst actief is zijn veelal niche markten en daarin is Van Aalst een marktleider of heeft de ambitie om dit te worden. De Safeway loopbrug wordt door belangrijke strategische klanten een “game changer” genoemd in de “walk to work” markt.

Producten en diensten

De Van Aalst Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Safeway B.V. ontwikkelt en levert het “motion compensated gangway system” (loopbrug). Met deze loopbrug kunnen engineers van een schip naar een offshore structure zoals een windturbine of boorplatform lopen.

Cargomaxx B.V. en Van Aalst Marine & Offshore B.V. ontwikkelen en leveren bulkhandlingsystemen voor de olie-industrie, gasindustrie en cementindustrie (Dry-Bulk Handling Equipment). Verder levert zij daarbij een speciale tank (“combitank”) die wordt gebruikt om meerdere soorten cargo in te kunnen opslaan.

Cargomaxx Drilling B.V. ontwikkelt en levert het systeem om zogenaamde drill cuttings (boorgruis) op te slaan en over te slaan op een booreiland op een aanzienlijk veiligere manier met minder milieubelasting.

Mulder Europe B.V. ontwikkelt, produceert en levert duurzame betonmixers.

Techano Group AS ontwikkelt en levert offshore kranen. Deze vennootschap is gevestigd in Kristiansand in Noorwegen.

Motion Compensated Gangway System (Safeway B.V.)

Met de “Safeway” heeft de Van Aalst Group een innovatieve beweging compenserende loopbrug ontworpen, die op verschillende plekken in de wereld inmiddels in gebruik zijn. Door de toegenomen vraag naar de Safeway loopbrug willen wij de capaciteit uitbreiden via een emissie van obligaties.

Werking

Met deze loopbrug kunnen engineers van een schip op een efficiëntere en vooral ook veiliger manier via een loopbrug naar een boorplatform of een windmolen worden overgebracht. De loopbrug staat op een bewegend schip midden op zee, blootgesteld aan wind, golven en stroming en wordt middels een dynamic positioning system op positie gehouden. De Safeway loopbrug op zijn beurt zorgt door de gepatenteerde technologie dat de bewegingen van het schip gecompenseerd worden op een dusdanige wijze dat het uiteinde van de loopbrug volledig stil (geostationair) op zijn plaats wordt gehouden.

De Safeway loopbrug is in staat om op een willekeurig punt aan te landen en heeft een verticaal bereik van 16 meter. Door deze loopbrug ontstaat de mogelijkheid om, zelfs onder zware weersomstandigheden, efficiënt onderhoud te plegen aan een offshore structure. De tijd dat een engineer werkelijk aan het werk is op een offshore structure “hands on tool time” is met schip en loopbrug groter dan met een helikopter. Daarnaast is het energieverbruik van onze Safeway veel lager dan die van de concurrentie. Met de verdere uitrol van de verhuurvloot van de Safeway voorzien wij in de behoefte van deze groeiende markt.

Marktontwikkeling

Met het vergroten van de Safeway verhuurvloot richten wij ons met name op de markt voor duurzame energie via windparken op zee.

Deze markt is wereldwijd sterk groeiende. Op een gemiddeld windmolenpark staan ongeveer 100 windmolens. Tijdens de bouw van een windmolenpark wordt ook gebruik gemaakt van loopbruggen. Ook na voltooiing van een windpark zullen er op regelmatige basis onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd middels loopbruggen. Ook hier zal de Safeway dus gebruikt kunnen worden.

Wij voorzien dat de markt voor windparken op zee de komende jaren verder zal groeien. Hier bovenop verwachten wij dat er ook steeds meer vraag zal zijn naar loopbruggen als duurzaam alternatief vanuit de traditionele olie- en gasindustrie. Buiten het feit dat de Safeway veiliger is en ook op termijn voordeliger is, veroorzaakt de Safeway significant minder uitstoot van broeikasgassen dan een helikopter.

safeway-van-aalvast-emissie-briefing

Bouwindustrie

Bulkhandlingsystems (Van Aalst Marine & Offshore B.V)

Wij hebben bulkhandlingsystemen ontworpen voor met name de cementindustrie (Dry-Bulk Handling Equipment). De cement-carrier wordt gebruikt door mondiale cementbedrijven die in bepaalde landen cementfabrieken hebben en in andere landen het overschot van cement verkoopt.

aalvast-emissie-briefing

Een belangrijk kenmerk van onze technologie is dat het cement geheel ingekapseld wordt tijdens het gehele proces van laden, transport en lossen. Daardoor zijn wij in staat om op een duurzame manier, met een verlaagde energieconsumptie, stil en stofvrij cement over te slaan.

Ons werelds grootste bulkhandling R&D center levert ons de mogelijkheid om allerlei producten te onderzoeken en bestuderen op pneumatische eigenschappen.

aalvast-emissie-briefing

Bulkhandlingsystems (Cargomaxx B.V. en Van Aalst Marine & Offshore B.V.)

Verder hebben wij producten ontwikkeld om meerdere producten in dezelfde opslagtank te vervoeren. Een van de voornaamste verschillen tussen deze systemen is de tank die in het systeem zit. Die tank wordt gebruikt voor de opslag van lading. Bij lading gaat het om droge bulk of natte bulk (zoals mud, brandstof en olie) die wordt opgeslagen in de tank. Hiermee kan dus een schip veel efficiënter ingezet worden waarmee het aantal keer varen afneemt en daardoor de daarmee geassocieerde uitstoot sterk verminderd.

aalvast-emissie-briefing

Afvalverwerkingssysteem Boorgruis (Cargomaxx Drilling B.V.)

Traditioneel werden zogenaamde drill cuttings (boorgruis) in de oceaan gedumpt. Wij hebben een systeem ontwikkeld om deze drill cuttings op te slaan in de kolom (de poten) van een booreiland. Het boorgruis kan vervolgens uit de kolom worden verpompt naar een schip. Dit schip brengt het boorgruis naar de wal waar dit op een milieuvriendelijke manier gerecycled kan worden. Tevens is het bestaande systeem erg onveilig voor de mensen die ermee moeten werken. De Cargomaxx oplossing biedt een groot voordeel in relatie tot veilig werken aan boord van een booreiland. De belangrijkste afnemers zijn hier de eigenaren van boorplatforms.

aalvast-emissie-briefing

Betonmixers (Mulder Europe B.V.)

Wij verkopen betonmixers. Ook op dit gebied hebben wij een duurzaam systeem ontwikkeld met de toepasselijke naam de “Ecodrive”. Deze elektrisch aangedreven mixer past geheel in de doelstelling de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen tot een minimum te beperken. Een ander bijkomend voordeel van een elektrisch aangedreven betonmixer is de afname in de geluidsoverlast met ongeveer 60 tot 70%. De belangrijkste afnemers zijn hier betoncentrales en bouwondernemingen in binnen- en buitenland.

aalvast-emissie-briefing

Offshore Kranen (Techano Group AS)

Via deze in Noorwegen gevestigde onderneming worden offshore kranen ontwikkeld en verkocht voor met name de offshore fishfarming markt. Kristiansand, de vestigingsplaats van Techano, wordt gezien als het hart van de wereld van offshore kraan technologie. Veel internationale bedrijven die actief zijn in deze sector zijn hier gevestigd.

Offshore fishfarming maakt een sterke groei door op dit moment. Offshore fishfarming betreft het kweken van zalm op open zee in plaats van in een fjord. Techano is erin geslaagd in de loadhandling voor deze industrie snel op te klimmen tot marktleider.

aalvast-emissie-briefing

Activiteit

Stakeholders

Management

De heer W. van Aalst (CEO)

De heer C. Zuur (CFO)

De heer T. Huiskens (COO)

De heer M. Kerssens (Commercial director)

De heer T. Alkema (Bulkhandling)

Mevrouw R. Koper (QHSE)

De heer J. Schotanus (Mulder)

De heer M. Sorenson (Techano AS)

Structuur

Leendoel

Met het geld dat wij ophalen met de emissie van de obligaties willen wij investeren in de productie van extra Safeway loopbruggen. Hiervoor hebben wij een bedrag nodig van € 4.999.000.

Mocht het zo zijn, dat we het beoogde bedrag niet geheel behalen dan zullen wij de bouw mogelijk financieren via onze bestaande aandeelhouders.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Van Aalst Group B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien de marktomstandigheden wijzigen of de technologie niet werkt zoals beoogd. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument .

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: