Over SynVest RealEstate Fund

Het SynVest RealEstate Fund is opgericht in 2005 en belegt in Nederlands commercieel vastgoed. Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement. Daartoe wordt het vastgoed zorgvuldig geselecteerd en efficiënt beheerd. De portefeuille is samengesteld uit zowel een geografische als functionele spreiding. Er wordt belegd in onder meer winkels, kantoren, bedrijfsruimten, zorgvastgoed en woningen verspreid door heel Nederland.

Kenmerken van dit fonds:

  • Risicospreiding door mix van vastgoed
  • Landelijk gespreide portefeuille
  • Langlopende huurcontracten met huurders
  • Beheerder beschikt over een AFM-vergunning

De certificaten zijn alleen onderhands en via NPEX verhandelbaar.

Voor de verloop van het rendement van dit fonds verwijzen wij u naar de website van SynVest.