Deze obligatie is afgelost op 31 maart 2021. 


Specificaties obligatie RoodMicrotec

Uitgevende instelling RoodMicrotec N.V.
Lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 6,0% per jaar
Coupon € 5,00 per maand
Betaalbaar op 1e van elke maand
Looptijd Maximaal ​7 jaar*
Aflossingsdatum 31 maart 2021*
Zekerheden Ja (zie prospectus)
Prospectus Klik hier

* Looptijd obligatie in eerste instantie met 1 jaar verlengd van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021, zie ook het nieuwsbericht van RoodMicrotec d.d. 6-5-2020.
Vervolgens aflossing obligatie met 3 maanden vervroegd, zie ook het nieuwsbericht van RoodMicrotec d.d. 31-12-2020.