Specificaties obligatie Payper

Uitgevende instelling Payper B.V.
Lening € 2.339.000 / 2.339  obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,5% per jaar
Coupon € 6,25 per maand
Betaalbaar op Maximaal 5de dag van de maand
Looptijd Maximaal 6 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum 4 november 2016
Aflossingsdatum 3 november 2022
Zekerheden Geen