De commanditaire vennootschap O.K. Science Vastgoed C.V. is gevestigd te Groningen en is aangegaan op 29 oktober 2003. Het vastgoedbeleggingsfonds, de C.V., heeft als doel de exploitatie (in ruimste zin) van het vastgoedobject gelegen aan De Mudden 16 te Groningen. Dit kantoor- en laboratoriumgebouw, verkregen direct na het aangaan van de C.V., is verhuurd aan Syncom B.V. De C.V. streeft ernaar ten behoeve van haar participanten een aantrekkelijk rendement te realiseren tegen een marktconform risico door belegging in het vastgoedobject.

Het beheer van het vastgoedbeleggingsfonds wordt uitgevoerd door Waarborg Vastgoed. Een facilitair vastgoedbedrijf met de drie krachtige disciplines investeren, huisvesten en faciliteren. Waarborg heeft een totale vastgoedportefeuille ter grootte van ruim 60 winkel-, kantoor- en bedrijfslocaties. De huisvestingsactiviteiten van Waarborg worden uitgevoerd door een jong en creatief team van Waarborg, onder leiding van een ervaren management. Het team draagt zorg voor het goed en intensief beheren van de objecten en het faciliteren van haar bewoners. Luisterend naar de huisvestingswensen van haar klanten en de bewoner, om deze te vertalen in een optimale en indien wenselijk een flexibele huisvesting. Een team welke voorop loopt en weet te verrassen, mede in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Opgericht 2003
Fondsgrootte 3.120.000
Eigen Vermogen 1.280.000
Vreemd Vermogen 1.840.000
Aantal participaties à € 10.000 128
Structuur Commanditaire Vennootschap