De besloten vennootschap O.K. Real Estate B.V. is gevestigd te Groningen en is opgericht op 18 februari 2008. De B.V. heeft als doel (in ruimste zin) te beleggen in onroerende zaken, de exploitatie ervan, alsmede daarin te handelen. De vennootschap bezit momenteel een portefeuille van commercieel onroerend goed, bestaande uit vier panden:

Stavangerweg 23-13/14/15 te Groningen

Berglaan 12 te Drachten

Paxtonstraat 13-15 te Zwolle

Dr. Stolteweg 52-58 te Zwolle

In 2010 heeft O.K. Real Estate B.V. voor de partiële financiering van de panden Stavangerweg en Berglaan obligaties (tranche 1) uitgegeven waarbij de geldstromen via Stichting Bewaarder O.K. Fondsen lopen en deze Stichting bewaarder is van het recht van hypotheek (2e in rang). In 2010 is ook voor het pand Paxtonstraat een zelfde constructie aangegaan (tranche 2) en in 2011 is een deel van de inwerving van tranche 3 ten behoeve van het pand Dr. Stolteweg geplaatst. De vier voornoemde panden dienen ter zekerheid van alle drie de tranches van het O.K. Obligatiefonds XI.

Het beheer van het vastgoedbeleggingsfonds wordt uitgevoerd door Waarborg Vastgoed. Een facilitair vastgoedbedrijf met de drie krachtige disciplines investeren, huisvesten en faciliteren. Waarborg heeft een totale vastgoedportefeuille ter grootte van ruim 60 winkel-, kantoor- en bedrijfslocaties. De huisvestingsactiviteiten van Waarborg worden uitgevoerd door een jong en creatief team van Waarborg, onder leiding van een ervaren management. Het team draagt zorg voor het goed en intensief beheren van de objecten en het faciliteren van haar bewoners. Luisterend naar de huisvestingswensen van haar klanten en de bewoner, om deze te vertalen in een optimale en indien wenselijk een flexibele huisvesting. Een team welke voorop loopt en weet te verrassen, mede in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Opgericht 2011
Fondsgrootte 1.400.000
Eigen Vermogen
Vreemd Vermogen
Aantal participaties à € 10.000 56
Structuur Commanditaire Vennootschap