Nazza

Nazza

Nazza is een expertisecentrum, autoriteit in mobiliteit. Wij denken in mogelijkheden. Nazza verbindt en vertaalt online mobiliteitsmogelijkheden en innovatie naar het dagelijks leven. Reizen is van ons allemaal en wij zijn uw duurzame onafhankelijke reispartner. Wij brengen u waar u wilt zijn.

Nazza NV is een dochteronderneming van eMagine Reality BV. eMagine Reality BV is de uitgevende instelling en heeft in 2020 een omzet behaald van meer dan € 2 miljoen met een winst na belasting van € 46.903. Daarnaast heeft eMagine Reality voor de eerste 6 maanden van 2021 een totale omzet behaald van € 1.229.523.

Mobility-as-a-Service (MaaS)

1. Software

Nazza levert software waaronder mobiele apps waarmee gebruikers alles voor hun reis kunnen regelen. Snel en gemakkelijk. Wij bieden deze software aan mobiliteitsaanbieders zodat zij een geautomatiseerde en naadloze dienstverlening kunnen aanbieden op het gebied van plannen, reserveren, gebruik, verrekening en betaling van mobiliteitsdiensten.

2. Objecten deelbaar maken

Wij maken objecten (zoals e-bikes en e-scooters) deelbaar. Voertuigen en andere objecten worden uitgerust met slimme, elektronische sloten, track-and-trace hardware, en zijn altijd verbonden met Internet (Internet Of Things). De gebruikers van de mobiele app kunnen vervolgens de mobiliteitsobjecten eenvoudig lokaliseren, ontsluiten en gebruiken.

3. Flexibele abonnementen

De eerder beschreven diensten voor mobiliteitsaanbieders brengen ons in de unieke positie om flexibele abonnementen te bieden voor (grote) bedrijven voor hun werknemers en klanten. We doen dit geheel onafhankelijk en stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit.

Nazza is onderdeel van eMagine Reality BV

eMagine Reality BV is de moedermaatschappij van Nazza. In deze holding worden met name deelnemingen beheerd en overkoepelende diensten worden geleverd aan de onderliggende deelnemingen. eMagine Reality BV is de uitgevende instelling op NPEX.

Nazza is het bedrijf van waaruit mobiliteitsdiensten worden geleverd. Het betreft asset management (fleet management), asset sharing diensten en MaaS diensten. Er worden op basis van het ontwikkelde cloud platform ICT hardware en software diensten geleverd op basis waarvan de klanten mobiele assets (fietsen, steps, scooters) kunnen beheren, onderhouden en ook delen.

Billing House is ook een dochteronderneming van eMagine Reality en zorgt voor alle ICT ontwikkeling voor de eMagine deelnemingen. De ontwikkelingen gebeuren voor klanten vaak op projectbasis, waarna de ontwikkelde software als een Dienst (SaaS) wordt geleverd. Vanuit Billing House worden voor directe klanten verkoop en account management activiteiten uitgevoerd. Voor Nazza wordt een compleet mobiliteitsplatform ontwikkeld en beheerd. Hiervoor worden zowel ontwikkeling diensten als support diensten- geleverd. Deze diensten worden op uren, en kostenbasis doorbelast aan Nazza.

Nota Checkers is een deelneming (15%) van eMagine Reality. Nota Checkers levert een platform om facturen (mn. voor tandheelkundige diensten) te controleren. Billing House heeft het platform ontwikkeld en levert onderhoud & beheer voor het platform. Daarnaast wordt vanuit eMagine ondersteund op het gebied van bedrijfsontwikkeling, marketing & sales.

Digitaal Service Platform

Nazza levert de hardware, software en service merendeels op basis van SaaS abonnementen, die worden afgerekend op basis van het aantal vervoersmiddelen en het gebruik. De klant heeft online en continu (real time) inzage in zijn kosten en verbruik, ook van het CO2 verbruik. Veel bedrijven zijn namelijk verplicht om hun CO2 verbruik te rapporteren.

Nazza is op dit gebied toonaangevend en heeft dan ook software integraties (API’s) en samenwerking met de wereldwijde marktleidende aanbieders van parkeergaragesoftware, fiets-, auto, en elektrische slotenfabrikanten.

Nazza maakt gebruik van een schaalbaar open systeem, die andere partijen in staat stelt te participeren in hun ecosysteem en andersom. Daardoor wordt Nazza als mobiliteitsplatform steeds verder verrijkt met nieuwe diensten waarvan alle aangesloten partijen gebruik kunnen maken.

Het ultieme doel van Nazza is flexibele abonnementen, die naadloos aansluiten bij de individuele gebruiker. Deze zijn te bestellen via een soort “menukaart” met alle keuzemogelijkheden. De klant heeft op deze manier altijd een abonnement op maat.

In de huidige markt kan deze combinatie van vervoersmiddelen, operators, betalingen, apps en websites niet eenvoudig zelf besteld en gebruikt worden. Het kost nu te veel tijd, moeite en kennis. Daarnaast is de prijs dan ook nog hoger, daar combinatie van afzonderlijke abonnementen duurder is.

Nazza heeft een unieke marktpositie gerealiseerd.

Nazza hanteert een onafhankelijke positie door mobiliteitsaanbieders op de door hen gewenste manier en niveau te ondersteunen. Nazza heeft geen eigen eindklanten en exploiteert geen eigen assets.

Dankzij deze onafhankelijke positie heeft Nazza een groot marktpotentieel als verbinder en groothandel in mobiliteitsdiensten. Andere partijen worden vaak gedomineerd door partijen met specifieke belangen in de vervoersindustrie (zoals auto’s, fietsen en Openbaar Vervoer).

Omzet en winst eMagine Reality BV

2021

jan-jun omzet

€1.23 miljoen

2020

Totale omzet

€2.03 miljoen

2020

Winst na belasting

€46.903

Terugkerende omzet

eMagine Reality en haar dochtermaatschappijen hebben een grote portefeuille van langlopende overeenkomsten opgebouwd. Daardoor is een groot gedeelte van de omzet terugkerend. Deze terugkerende omzet is tevens de fundering voor de groei van Nazza. Onze verwachting is dat het gedeelte terugkerende omzet zal toenemen in de komende jaren. Nazza

Projecten worden met name uitgevoerd als deze strategisch bijdragen aan de positie van Nazza. Op deze manier kunnen bepaalde onderdelen van de te ontwikkelen software voor een specifieke klant, daarna generiek voor de gehele markt ingezet worden. Door de klant mee te laten financieren, worden de investeringen in R&D beheersbaar gehouden.

Veel operators en providers reeds als klant:

Nazza werkt op verschillende niveaus voor veel operators en providers, waardoor Nazza op relevante onderdelen van de mobiliteitsmarkt een strategische positie heeft opgebouwd.

Nazza is de partij die als eerste verschillende types van mobiliteit en verschillende soorten partijen heeft geïntegreerd, en hierbij tevens voldoet aan de TOMP standaard voor gegevensuitwisseling tussen die partijen. Daar de overheid de TOMP standaard sterk wil promoten komen veel partijen naar Nazza toe voor een invulling van de backend systemen, daar Nazza de TOMP standaard als enige volledig heeft geïmplementeerd en in de praktijk op meerdere locaties heeft draaien.

Hoe ziet de markt eruit?

Marktomvang

De markt van Nazza bestaat direct uit bedrijven met een grote klantenkring, die de “white label” abonnementen verkopen onder hun eigen merk aan hun klanten (B2B en B2C). Dat kunnen grote bedrijven zijn maar ook het MKB.

In het marktonderzoek van ABN AMRO zijn twee scenario’s uitgewerkt die als waarschijnlijk worden geacht. Het conservatieve scenario is ‘’gebaseerd op de groep Nederlanders die nu al zegt open staan voor MaaS en ook vertrouwen heeft dat deze dienst er echt gaat komen. Hierbij gaat het om 15 procent, oftewel zo’n twee miljoen volwassen Nederlanders. Van die groep zegt de meerderheid maximaal 200 euro per maand uit te willen geven aan een vervoersabonnement waarmee in de stad vrij kan worden gereisd. Als we uitgaan van een abonnementsprijs van euro 200 komt dit neer op een potentiële omzet van 4,8 miljard euro per jaar.’’

Marktontwikkelingen

De auto is niet meer de norm, maar een flexibele combinatie van verschillende mobiliteiten. Deze trend wordt alleen maar versterkt door Covid, daar nu veel bedrijven versneld gaan kijken naar flexibelere oplossingen dan die nu gebruikelijk zijn, zoals een vaste leaseauto voor een medewerker.

Veel werknemers zijn nu thuis en zullen ook in de toekomst meerdere dagen per week thuis blijven werken. Bijvoorbeeld bij Ziggo is dat recent in de nieuwe CAO vastgelegd. Het is onze verwachting dat veel bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. Daarnaast willen bedrijven altijd kosten besparen en met deze aanpak is dat mogelijk terwijl de mobiliteitsprestatie zelfs nog verbetert. Door een flexibele combinatie van mobiliteiten in abonnementsvorm krijg je meer zekerheid doordat je niet van 1 aanbieder afhankelijk bent en je kan voor elke situatie de beste keuze maken.

Op termijn verwachten wij dat er ook gebruik zal worden gemaakt van kustmatige intelligentie (AI), zodat er steeds slimmere keuzes gemaakt kunnen worden en daardoor reistijd, kosten en CO2 bespaard kunnen worden.

1 F.R. Couzy 2019, ‘Mobility as a service: Hoe een nieuwe kijk op mobiliteit de vervoersmarkt op zijn kop zet’, p. 16 -17. (https://www.abnamro.nl/nl/media/ABNAMROMaasJuni2019_tcm16-64718.pdf )
2 VodafoneZiggo 27 oktober 2020, ‘VodafoneZiggo legt beleid voor meer thuiswerken vast voor lange termijn’,
(https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/vodafoneziggo-legt-beleid-voor-meer-thuiswerken-vast-voor-lange-termijn/ ).

Onze klanten en partners

Over ons

Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze expertise in te zetten om meerwaarde te creëren voor organisaties en de samenleving op gebied van mobiliteit. Met ons opgebouwde ecosysteem realiseren wij naadloze, efficiënte en duurzame mobiliteit voor iedereen.

Leendoel

Uw inleg wordt geïnvesteerd in :
– het uitbouwen van onze salesactiviteiten;
– het verder opzetten van marketingactiviteiten;
– het doorontwikkelen van het Nazza platform; en
– overnames en het verder ondersteunen van onze algehele groeiambities.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat eMagine Reality BV geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien onze software gekopieerd wordt of als er storingen zijn. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het informatiedocument, de obligatievoorwaarden en het investment memorandum.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor de documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: