MTD

MTD is een professionele en internationale dienstverlener op het gebied van tijdelijke waterinfrastructuren, waaronder die van schoon drinkwater en de daarmee samenhangende verwerking van afvalwater.

Over MTD Pure Water

MTD is een professionele en internationale dienstverlener op het gebied van tijdelijke waterinfrastructuur en (afval)waterbehandeling. Dit betekent concreet:

 • het leveren en eventueel filteren van drinkwater;
 • het verpompen van drinkwater;
 • het verpompen van afvalwater; en
 • het filteren van afvalwater.

Water is een essentiële factor bij het organiseren en welslagen van evenementen en bedrijfsactiviteiten. De infrastructuur daarvoor moet vaak tijdelijk aangelegd worden en de kwaliteit van het drinkwater moet van onberispelijke kwaliteit zijn. Het gaat erom dat het water veilig is op het punt waar het geconsumeerd wordt. MTD zorgt daarvoor.

In Nederland verzorgen wij de tijdelijke watervoorzieningen voor concerten en festivals zoals Lowlands, Mysteryland en concert at sea, nationale events zoals de KLM-open, de HISWA buiten en Sail Amsterdam.

Wereldwijd leveren wij de tijdelijke waterinfrastructuur voor de meest prestigieuze projecten waaronder de Olympische Spelen, de FIFA WK’s sinds 2010, de EK’s voetbal sinds 2008, Cirque du Soleil wereldwijd sinds 2002, Volvo Ocean Race en de Formule E races wereldwijd.

MTD is de wereldwijd erkende partner voor veeleisende organisatoren van mondiale evenementen. Het gaat steeds om betrouwbare, veilige en steeds vaker ook om duurzame oplossingen. Als partner zorgt MTD voor het ontwerp van de infrastructuur, de installatie van de infrastructuur, de apparatuur en de logistiek bij de op– en afbouw. MTD zorgt voor oplossingen voor alle faciliteiten die niet zonder water kunnen: drinkwater, sanitaire voorzieningen, keukens. Ook voor de zuivering en de afvoer van afvalwater levert MTD de oplossing.

Uitleg watervoorziening

De waterinfrastructuur begint bij de watertoevoer, de “main connection”. Dit kan een bestaande bron zijn zoals een brandkraan. Als er op een locatie geen bron is, kan water aangevoerd worden via tankwagens. Vanuit een watertoevoer installeren wij zogenoemde “break tanks” of “static tanks”. Een static tank is een tank met een onderbreking (lucht) van de vaste waterinfrastructuur en tijdelijke waterinfrastructuur. De lucht-gap voorkomt dat er drinkwater terugvloeit de vaste waterinfrastructuur in. Aan deze static tanks sluiten wij opslag/bufferzakken aan. Hierdoor wordt de capaciteit van de waterinfrastructuur vergroot.

Aan de bufferzakken sluiten we zogenoemde “booster pompen” aan. Deze booster pompen vergroten de druk in de waterinfrastructuur. Vervolgens wordt de waterinfrastructuur aangesloten op de verschillende faciliteiten waar het water wordt gebruikt. De faciliteiten, zoals douches, wc’s en keukens leveren wij niet zelf. Wel leveren wij enkele voorzieningen, zoals drinkwatervoorzieningen en handwasbakken. Het afvalwater wordt daarna via afvalwaterpompen naar opslagzakken voor afvalwater gepompt en afgevoerd.

Ten slotte kan het afvalwater worden behandeld zodat het veilig kan worden hergebruikt. Aanvullende diensten zijn drinkwaterfiltering en afvalwaterfiltering.

Geschiedenis

MTD is in 1987 opgericht als MTD Expotechniek in Liempde en is vanaf het begin actief geweest in het leveren van tijdelijke waterinfrastructuren voor evenementen. In 1987 was één van de belangrijkste projecten Bourgondisch Den Bosch na de start met het aansluiten van de stands op de Werktuigdagen in Liempde. Daarna volgden meer projecten. Bourgondisch Den Bosch is nog steeds een project waar MTD de tijdelijke wateraansluitingen verzorgt. Sinds het eerste project voor de Werktuigdagen in Liempde heeft MTD met veel succes projecten uitgevoerd voor meerdere  Olympische spelen, FIFA en UEFA kampioenschappen en de Volvo Ocean Race. Ook tijdens de komende Olympische zomerspelen in Japan verzorgt MTD voor diverse locaties de tijdelijke watervoorzieningen

Evenementen vormen het grootste, maar niet het enige werkterrein van MTD.  De vraag naar tijdelijke wateroplossingen is ook groot én groeiende voor de Expo-markt (beurzen, congressen, summits) en de Industry-markt (onder andere offshore, bouw, vredesoperaties). In de komende jaren streeft MTD naar een groeiend marktaandeel in de marktsegmenten Events, Expo en Industry.

De thuisbasis van MTD is in Nederland, in Tilburg. Door de vele internationale activiteiten en de behoefte aan lokale kennis en de beschikbaarheid van apparatuur zijn, onder andere via overnames en fusies, vestigingen gecreëerd in 10 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika  en Azië. MTD beschikt per 1 januari 2020 over 121 vaste medewerkers. Zij werken gedurende projecten met een flexibele schil van 57 tot 125 extra freelancers. Samen werken die vestigingen, in tientallen landen, aan ruim 1500 projecten per jaar.

Mijlpalen

Omzet en winst

In oneven jaren zijn er minder grote evenementen dan in de even jaren. Ook zijn er in de zomer meer evenementen dan in de winter. Dit merken wij ook in onze omzet. Wij hebben daarmee een zogenoemde cyclische business. Deze cyclussen zijn afhankelijk van het seizoen (zomer of winter) of jaartal (wel of geen Olympische Spelen of grote voetbaltoernooien). Deze invloeden hebben een impact op de omzet.

Op de volgende pagina ziet u een schematische weergave van de impact van cyclische invloeden op onze jaaromzet:

Belangrijk
De omzetten vanaf 2011 tot en met 2018 zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening over die jaren. De omzet van 2019 is gebaseerd op interne cijfers. Deze cijfers zijn (nog) niet gecontroleerd door de accountant.

De omzet over 2020 is een prognose. Wij weten niet hoe komend jaar zal verlopen. Wij hebben hierover aannames gedaan. Meer over deze aannames leest u in hoofdstuk 7.8 van het prospectus . Het kan zijn dat die toch verkeerd zijn. Of deze prognose uitkomt is dus onzeker. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in onze obligaties niet nemen op basis van deze prognose.

Kengetallen

Think Global, Act Local!

De markt waarin MTD domineert is een global markt en heeft een global approach nodig met lokale aanwezigheid. Door internationaal te werken, groeit de internationale bekendheid en zal de vraag van klanten die internationaal opereren, groeien.

Dit is een trend voor alle marktsegmenten. Het netwerk van MTD-vestigingen over de wereld staat borg voor een vaste omzet van een groot aantal internationale klanten. De markt waarin de onderneming opereert, kan men verdelen in drie Business Lines:

 • Events: De evenementenmarkt: dat zijn alle events op het gebied van sport, cultuur, festivals & concerten, buitenbeurzen & -congressen en bedrijfsfeesten en jubilea.
 • Expo: De expo-centers markt: dat zijn alle beurzen, congressen, summits en relevante events die gehouden worden in en buiten het expo-center.
 • Industry: De industriemarkt: dat zijn alle tijdelijke projecten voor de bouw, offshore en onshore, mijnbouw, waterleidingbedrijven, defensie/ NATO, Wereldbank/ Verenigde Naties en NGO’s.

Klanten en partners

Markt

Het verhuren van tijdelijke waterinfrastructuren en waterbehandeling zal alleen maar explosief toenemen in de komende jaren. MTD staat nog maar aan het begin van een internationale expansie. Dit komt mede door:

 • Verdergaande globalisering en een consolidatie golf van event bedrijven.
 • Duurzaamheid | Sterke focus op ‘legacy’ bij sportevenementen, er wordt steeds meer tijdelijk gebouwd.
 • Verbetering kosten efficiency | Internationale sportorganisaties willen Global deals. Zij worstelen allemaal met te weinig ‘host cities’ vanwege de te verwachten hoge (lokale) kosten.
 • Back to core-business | Ook in de industrie en bij expo-centers zie je de trend dat bedrijven teruggaan naar hun core business en diensten, , inhuurt (zoals MTD die aanbiedt) in plaats van zelf gaan doen.

Concurrentie

MTD is een niche speler in de wereld van tijdelijke waterinfrastructuren voor events. In deze niche heeft  MTD zich geprofileerd als wereldwijde loodgieter. MTD bepaalt de marktprijs en het prijsniveau van de lokale concurrentie ligt 40%/50% onder het prijsniveau van MTD.

MTD bepaalt wat de standaard norm is in de markt. Deze standaarden van MTD worden overgenomen in publieke tenders voor events in de gehele wereld. Tokyo Olympics vraagt bijvoorbeeld in de tender water monitoring, zoals MTD deze aanbiedt. MTD heeft lokaal wel concurrentie, echter is er bijna geen enkele andere aanbieder van tijdelijke waterinfrastructuren, actief met kantoor en/of opslag in meerdere landen.

De concurrentie van MTD kan worden verdeeld in de volgende groepen;

 • De lokale evenementen loodgieter (gericht op tijdelijke voorziening) met een paar medewerkers, die zijn in alle landen waarin MTD actief is, vertegenwoordigd.
 • De vaste loodgieter (gericht op permanente voorziening) die ook af en toe een evenement maakt.
 • De sanitair leverancier die aanvullend, als niet core business, ook het tijdelijk water aanlegt.
 • De elektriciteit-verhuurder voor events die aanvullend, als niet core business, ook het tijdelijke water aanlegt.

MTD staat nog maar aan het begin van een internationale expansie. De verwachting is dat de concurrentie voor MTD internationaal niet gaat toenemen.

Management

Hans Verhoeven – Managing Director

Hans Verhoeven (1957) is sinds de overname in 2006 eigenaar en managing director van MTD Holding B.V. Binnen MTD focust Hans zich op de klantenportefeuille van MTD en het acquireren van nieuwe opdrachtgevers over de hele wereld.

Structuur

Inmiddels is MTD vertegenwoordigd in 12 landen:

* Geen fysiek kantoor en/of magazijn, wel juridische entiteit.

Organogram

Hoe ziet ons bedrijf er uit?

Wij maken onderdeel uit van een groep bedrijven. Ook ziet u hoe de bedrijven met elkaar zijn verbonden en wie bestuurders zijn. In sommige landen is het wettelijk verplicht om twee aandeelhouders te hebben. Dit hebben sommige dochterbedrijven van ons daarom ook. De aandeelhouders zijn in die gevallen MTD Holding B.V. en MTD International B.V.

Hieronder ziet u een overzicht van onze structuur per 1 februari 2020.

Leendoel

Wij willen maximaal € 3.500.000 lenen van beleggers. Met het geld willen wij verder groeien. Groeien door te investeren in materialen, aflossing van de combinatiefaciliteit van ABN AMRO Bank N.V., investeren in duurzaamheid en de organisatie, en door het aanhouden van reserves voor werkkapitaal. Wij lichten dit hieronder kort toe.

De investeringen voor de Olympische Spelen in Japan zijn onder meer voor:

 • ruim 500 pompen en drukverhogers;
 • ongeveer 100 kilometer slangen;
 • ongeveer 3700 messing en kunststof verdelers voor het distribueren van water;
 • ongeveer 1000 bufferzakken en buffertanks;
 • ongeveer 7.800 koppelingen.

Wij merken op dat de investeringen in materiaal in beginsel via MTD Fleet Services B.V. loopt. MTD Fleet Services B.V. zal dus ook de vennootschap zijn die het materiaal koopt. Zij zullen dus ook juridisch eigenaar worden van het materiaal. Als het financieel voordeliger is om (een deel) van het materiaal te kopen via MTD Japan LTD of MTD Japan KK, dan zullen zij het materiaal kopen. Zij worden dan juridisch eigenaar van het materiaal.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat MTD geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien MTD niet voldoende omzet behaalt tijdens de Olympische Spelen in Japan. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er wordt een voorwaardelijke borgtocht afgegeven door CEO Hans Verhoeven aan de Stichting Obligatiehouders Belangen van € 500.000.-.

Voor de volledige risicoanalyse en de details van de borgtocht verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument.

Duurzaamheidsinvesteringen

De opbrengst van de emissie zal deels ook ingezet worden in duurzaamheidsinvesteringen:

 • watermonitoring | real time watermonitoring met sensoren en watermeters die data genereren om duurzame designs in te zetten en het waterverbruik te verminderen
 • Innovatie in drinkwaterbesparing; de doorontwikkeling en inzet van o.a. waterfonteinen om de single-used plastic flessen op festivals en sport events fors te reduceren
 • innovatie in hergebruik van afvalwaterfiltratie, ontwikkeling van (milieu vriendelijke) afvalwaterfilterinstallaties om het hergebruik van afvalwater te stimuleren

Met deze investeringen in innovatie kunnen we overal in de wereld kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency leveren. Dat geeft MTD een unieke marktpositie.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: