Notulen VvO Informed IT Holding BV - 7 maart 2024 - met presentatie