Effecten Fixers

Notering beëindigd per 29 december 2023.

Let op: Faillissement uitgesproken

Specificaties

Converteerbare obligaties

Uitgevende instelling Fixers Holding B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 converteerbare obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 750.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 22e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 22 december 2022
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 23 januari 2023
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, na 2 jaar. Zie hoofdstuk 4.3 prospectus
Einde inschrijving emissie tranche 2 Maandag 16 januari 2023 om 17:00 uur
Prospectus Klik hier
Essentiële-informatiedocument Klik hier
Tarieven en rekenvoorbeeld Klik hier
U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om uw obligatie met korting tot 30% te converteren naar certificaten van aandelen als zich één van de volgende situaties voordoet:
  • Situatie 1. als wij nieuwe aandelen gaan uitgeven aan onze huidige aandeelhouders of aan een nieuwe aandeelhouder. Tenzij: er sprake is van een eenmalige aanbieding van aandelen aan onze huidige aandeelhouders binnen een periode van 18 maanden na de uitgifte van de obligaties tegen een tegenwaarden van maximaal € 500.000;
  • Situatie 2. als al onze bestaande aandeelhouders (gezamenlijk) besluiten om al hun aandelen aan één of meerdere (gezamenlijk handelende) kopers aan te bieden. In deze situatie kunnen wij er ook voor kiezen om u een uitkering in contanten te geven;
  • Situatie 3. als wij u aanbieden gebruik te maken van uw conversieoptie of wij lossen de obligatielening vervroegd af;
  • Situatie 4. aan het einde van de looptijd van deze obligatielening.

Situatie 1, situatie 2 en situatie 3: kiest u binnen 18 maanden na eerste uitgiftedatum om te converteren? Dan ontvangt u 15% korting. Kiest u voor conversie vanaf 18 maanden? Dan ontvangt u 30% korting.

Situatie 4: als u kiest voor converteren, dan ontvangt u 30% korting op de vastgestelde prijs van de certificatenprijs van aandelen.

Voor meer informatie over deze conversiekorting en onderdeel te worden van Fixers haar landelijk groeiplan leest u in hoofdstuk 5 van het prospectus of het essentiële informatiedocument.

Een cadeautje van ons Koopt u voor € 5.000 tot € 9.000 aan converteerbare obligaties dan ontvangt u voor 1% over de waarde van de obligaties aan discount vouchers op reparaties en accessoires. 

Koopt u voor € 10.000 tot € 24.000 aan converteerbare obligaties dan ontvangt u voor 1,5% over de waarde van de obligaties aan discount vouchers op reparaties en accessoires. 

Koopt u voor € 25.000 tot € 49.000 aan converteerbare obligaties dan ontvangt u voor 2% over de waarde van de obligaties aan discount vouchers op reparaties en accessoires. 

Koopt u voor meer dan € 50.000 aan converteerbare obligaties dan ontvangt u voor zelfs 3% over de waarde van de obligaties aan discount vouchers op reparaties en accessoires. 

Zie hoofdstuk 4.6 prospectus

*Maximum lening 3.000 conv. obligaties, uiteindelijk 2.000 conv. obligaties uitgegeven.