Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling DG press HoldinG B.V.
Lening  € 1.210.000 / 1.210 obligaties
Minimumbedrag € 1.000.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,9% per jaar
Coupon € 7,09 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,59 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 9e van elke maand
Uitgifte datum tranche 1 11 maart 2020*
Uitgifte datum tranche 2 9 april 2020*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 11 maart 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 3 maart 2020.

Obligaties lening I

Deze obligatie is afgelost op 10 Maart 2020.

Uitgevende instelling DG press HoldinG B.V.
Lening € 934.000 / 934 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar
Coupon € 6,67 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand​
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
Uitgiftedatum 11 maart 2015
Aflossingsdatum 10 maart 2020
Zekerheden Geen