Effecten De Tocht

Specificaties 

Obligatielening

Uitgevende instelling De Tocht B.V.
Lening € 885.000 / 885 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € ​500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,9% per jaar
Coupon € 85 per jaar / € 7,09 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 79 per jaar / € 6,59 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 15e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 15 december 2022
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 16 januari 2023
Uitgiftedatum tranche 3 Woensdag 15 februari 2023
Uitgiftedatum tranche 4 Woensdag 15 maart 2023
Uitgiftedatum tranche 5 Maandag 17 april 2023
Uitgiftedatum tranche 6 Maandag 15 mei 2023
Uitgiftedatum tranche 7 Woensdag 17 mei 2023
Einde inschrijving emissie tranche 7 Woensdag 17 mei 2023 (Tijdelijke heropening emissie)
Looptijd Maximaal 20 maanden
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier
Uitnodiging voorpremière Bij inschrijving op de emissie krijgt u een uitnodiging voor een voorpremière: 

  • Per obligatie krijgt u 1 uitnodiging 
  • Vanaf 50 obligaties is in overleg een ander passend arrangement mogelijk, zoals een diner, hotelovernachting of een backstage rondleiding
  • De exclusieve try-out voorstellingen vinden plaats op 15, 16, 21 en 22 september 2023 in het Friso Theater aan de Newtonweg 2 te Leeuwarden
*Doelbedrag € 1.999.000