DD Income Fund

Open end beleggingsfonds

DD Income Fund is een actief beheerd wereldwijd duurzaam obligatiefonds dat streeft naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille. Het fonds kan wereldwijd beleggen in staats (gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.

Kenmerken

 • Wereldwijde obligatieportefeuille met obligaties van hoge kwaliteit
 • Streeft naar een gemiddeld jaarlijks netto rendement van 2% na kosten op basis van de huidige rente
 • Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
 • Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
 • Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
 • Aankondiging uitkering
  Op 19 februari 2024 is door de beheerder van DD Income Fund besloten tot een dividenduitkering in contanten van bruto € 0,35 per participatie.
  De ex-dividend datum is 22 februari 2024.
  Het dividend, verminderd met 15% dividendbelasting, zal omstreeks 26 februari 2024 betaalbaar worden gesteld.

Zie ook: https://www.doubledividend.nl/beleggingsfondsen/dd-income-fund/profiel/

Over DoubleDividend Management B.V.

DD Income Fund wordt beheerd door DoubleDividend. DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteitduurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Wij geloven dat duurzame beleggingen van kwaliteit op de lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement op leveren. Voor leningen van ondernemingen wordt getoetst aan de hand van de DoubleDividend Schijf van Vijf. Voor leningen van landen zijn separate criteria opgesteld om voor een belegging in aanmerking te komen. Hierbij valt naast een bepaalde kredietwaardigheid, te denken aan een minimale score op de Democratie Index, de Corruption Perception Index en ondertekening van bepaalde akkoorden zoals het klimaatakkoord.

DoubleDividend Schijf van Vijf

 1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een focus op de lange termijn en zijn innovatiever
 2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor de lange termijn, we geven de voorkeur aan ondernemingen met een sterk merk, een stevige marktpositie en hoge marges
 3. Management & track record: een ondernemingen haar management moeten beschikken over een bewezen track record ten aanzien van omzet en winstgroei
 4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang. Het geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te komen en mogelijkheden voldoende te investeren in het eigen bedrijfsmodel
 5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te kunnen behalen

Voorbeeld duurzaamheidsanalyse: Iberdrola

De analyse op duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van ons beleggingsproces. Duurzaamheid is het eerste onderdeel van de DoubleDividend Schijf van Vijf. Het Spaanse elektriciteitsbedrijf Iberdrola, onderdeel van de portefeuille van DD Income Fund, is een van oorsprong Spaanse multinational actief in de energiesector. De onderneming is vooral actief in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Bij de onderneming werken 35.000 mensen die de energievoorziening verzorgen van ruim 100 miljoen mensen. De omzet bedroeg in 2019 ruim 36 miljard euro.

Volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap is de energiesector verantwoordelijk voor 75% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Elektriciteitsopwekking is verantwoordelijk voor 42% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Zo wordt 40% van de elektriciteit opgewekt door gebruik van kolen en slechts 15% door energie uit duurzame bronnen. Het percentage energie dat wordt opgewekt door kolen is de afgelopen jaren flink gestegen omdat vooral China en India sterk afhankelijk zijn van kolen en de energiebehoefte in deze landen flink stijgt. Het aandeel van elektriciteitsopwekking in de wereldwijde CO2-uitstoot stijgt.

De sector kan (of beter nog ‘moet’) een onderdeel van de oplossing worden van het klimaatprobleem door de energiemix sterk en snel te wijzigen. Hiervoor zijn veel investeringen nodig. Een groter deel van de elektriciteit moet op een duurzame manier worden opgewekt. Iberdrola is een bedrijf dat hierin een voorbeeldfunctie vervult. Sinds 2000 heeft de onderneming zich volledig gefocust op het CO2 vrij maken van de elektriciteitsvoorziening. Om dat te bereiken heeft Iberdrola sinds 2000 samen met partners 100 miljard euro geïnvesteerd in de opwekking en opslag van energie uit duurzame bronnen. Inmiddels bestaat meer dan 60% van de energie-opwekcapaciteit van Iberdrola uit duurzame bronnen (vooral wind en hydro). Ook investeert Iberdrola flink in de mogelijkheden om energie op te slaan, hetgeen ook een belangrijke rol speelt bij de energietransitie. Om deze investeringen te financieren geeft het bedrijf obligaties uit waarvan het DD Income Fund er een aantal heeft aangekocht. Op deze manier kunnen we zelf direct een positieve impact realiseren met onze beleggingen en wordt Iberdrola onderdeel van de oplossing in plaats van onderdeel van het klimaatprobleem. Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.

Nieuwsbrieven

Voor nieuws over het fonds klik hier: https://www.doubledividend.nl/over-ons/nieuws/
Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van DoubleDividend via [email protected].