DD Equity Fund

​Open end beleggingsfonds

DD Equity Fund (DDEF) is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds met een netto rendementsdoelstelling van 8% gemiddeld per jaar over de lange termijn. Het fonds belegt in ten minste 25 ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen in duurzaamheid. Bij DDEF is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd.

Kenmerken

• Wereldwijd breed gespreide aandelenportefeuille met ondernemingen van hoge kwaliteit: koplopers op het gebied van duurzaamheid, een sterk bedrijfsmodel, een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei, een sterke balanspositie en een aantrekkelijke waardering
• Streeft naar een netto rendement van 8% gemiddeld per jaar over de lange termijn en heeft geen benchmark
• Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
• Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
• Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

Zie ook https://www.doubledividend.nl/beleggingsfondsen/dd-equity-fund/profiel/

DoubleDividend Management B.V.

DD Equity Fund wordt beheerd door DoubleDividend. DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteitduurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Wij geloven dat duurzame ondernemingen van kwaliteit op de lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement op leveren. Deze ondernemingen worden getoetst aan de hand van de DoubleDividend Schijf van Vijf.

DoubleDividend Schijf van Vijf

  1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een focus op de lange termijn en zijn innovatiever
  2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor de lange termijn, we geven de voorkeur aan ondernemingen met een sterk merk, een stevige marktpositie en hoge marges
  3. Management & track record: een onderneming en haar management moeten beschikken over een bewezen track record van omzet- en winstgroei
  4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang. Het geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te komen en voldoende mogelijkheden te investeren in het eigen bedrijfsmodel
  5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te kunnen behalen

Voorbeeld duurzaamheidsanalyse: Adidas

De duurzaamheidsanalyse is een belangrijk onderdeel van de DoubleDividend Schijf van Vijf. Hieronder een beknopte versie van de duurzaamheidsanalyse van Adidas, één van de posities van DD Equity Fund. Duurzaamheid is vandaag de dag een containerbegrip en kan van alles betekenen. Vanuit ons beleggingsbeleid hebben wij concreet invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid. Voor DoubleDividend ligt de focus op het verduurzamen van de samenleving in brede zin. Wij hebben daarom drie kritische maatschappelijke trends benoemd die zowel kansen als risico’s vormen voor ondernemingen, te weten: klimaatverandering, welzijn en ecosystemen.

Welzijn: De producten van Adidas leveren een bijdrage aan welzijn omdat sporten gezond is en verbindt. Daarnaast is Adidas indirect een zeer grote werkgever in landen als China, Vietnam en Bangladesh, omdat daar een groot deel van de productie plaatsvindt. Adidas doet veel om ervoor te zorgen dat de beloning en werkomstandigheden bij toeleveranciers voldoen aan strenge eisen. Zo biedt Adidas naast een eerlijke beloning en veilige arbeidsomstandigheden onder andere trainingen en scholing aan werknemers, waardoor mensen uit de armoede kunnen komen en de lokale economie een impuls krijgt.

Ecosystemen: Als een grote producent van kleding heeft Adidas een belangrijke verantwoordelijkheid bij de bescherming van het ecosysteem. De kledingindustrie is een grootverbruiker van materialen en water. Het beleid van Adidas is vooral gericht om het gebruik van water te verminderen en op het gebruik van minder schadelijke materialen in kleding en schoenen. Het doel is een reductie van 35% in het gebruik van water bij de productie van kleding bij Adidas en toeleveranciers. Voor wat betreft het materiaalgebruik zijn er doelstellingen met betrekking tot het gebruik van innovatieve materialen en vermijden van schadelijke materialen. Ook streeft Adidas naar het gebruik van 100% duurzaam geproduceerd katoen.

Klimaatverandeing: Het tegengaan van klimaatverandering is één van de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van Adidas. Het beleid is erop gericht zowel de CO2-uitstoot als de energie- consumptie te verminderen, onder andere middels verduurzaming van de productiefaciliteiten, kantoren, winkellocaties en logistiek. Adidas heeft als doelstelling een absolute reductie van de CO2- uitstoot van 3% per jaar. Wat positief is, is dat Adidas niet alleen doelstellingen heeft met betrekking tot de eigen huishouding maar ook eisen stelt aan haar toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebruik van energie.

Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.