DD Alternative Fund N.V.

​Open end beleggingsfonds

Het DD Alternative Fund is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur.

Kenmerken

 • Wereldwijd duurzaam aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën.
 • Belegt in het bijzonder in ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur.
 • Streeft naar een netto rendementsdoelstelling van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn en heeft geen benchmark.Dagelijks verhandelbaar (open-end structuur)
 • Beheerd door een onafhankelijke fondsmanager
 • Volledig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

Aankondiging dividenduitkering
Op 30 maart 2021 is in de algemene vergadering van aandeelhouders van DD Property Fund N.V. besloten tot het uitkeren van een slotdividend van € 0,30 per aandeel. Het dividend wordt verminderd met 15% dividendbelasting.

 • De ex-dividend datum is 11 mei 2021.
 • Dit houdt in dat alleen beleggers met aandelen per 10 mei 2021 na beurs recht hebben op dividend.
 • Het dividend wordt omstreeks 17 mei 2021 via NPEX uitbetaald.

Over DoubleDividend Management B.V.

DD Alternative Fund wordt beheerd door DoubleDividend. DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Wij geloven dat duurzame beleggingen van kwaliteit op de lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement op leveren. Deze ondernemingen worden getoetst aan de hand van de DoubleDividend Schijf van Vijf.

DoubleDividend Schijf van Vijf

 1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een focus op de lange termijn en zijn innovatiever
 2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor de lange termijn, we geven de voorkeur aan ondernemingen met een sterk merk, een stevige marktpositie en hoge marges
 3. Management & track record: een onderneming en haar management moeten beschikken over een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei
 4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang. Het geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te komen en mogelijkheden voldoende te investeren in het eigen bedrijfsmodel
 5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te kunnen behalen

Vonovia

Vonovia is de grootste beursgenoteerde speler op de Europese woningmarkt met een portefeuille van circa 400.000 betaalbare woningen in Duitsland, Zweden en Oostenrijk. Vonovia is een interessante belegging omdat de gemiddelde waarde van de woningen onder de herbouwwaarde ligt en de huurgroei een stabiele trend laat zien. Vonovia heeft een zeer efficiënt geleide organisatie met een eigen onderhoudsdienst. Middels renovatie van bestaande woningen wordt additionele huurgroei gerealiseerd waarbij veel aandacht is voor verduurzaming, zoals energie-efficiëntie en levensloopbestendigheid. De onderneming heeft een sterke balans en aantrekkelijke vooruitzichten.

Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners is met een portefeuille van circa $ 50 miljard één van de grootste investeerders in de opwekking van duurzame energie ter wereld. Het bedrijf belegt voornamelijk in Noord en Zuid-Amerika maar is ook in een aantal Europese en Aziatische landen actief. Brookfield Renewable Partners belegt in waterkrachtcentrales, wind- en zonneparken, en energieopslag.. Het bedrijf heeft een lang en zeer goed track record en verwacht ook de komende jaren de winst per aandeel met 10% per jaar te laten groeien. Brookfield Renewable Partners heeft met een BBB+ rating van S&P een sterke financiële positie waardoor de financiering van groei geen probleem is.

Beleggen in DD Alternative Fund

Voor meer informatie zie de website van DoubleDividend.