Deze obligatie is afgelost op 18 december 2020. 

Specificaties obligatie CTOUCH

Uitgevende instelling CTOUCH Holding B.V.
Lening € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4%% per jaar
Coupon € 5,84 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 3 werkdagen na de 22e van elke maand
Einde inschrijving Dinsdag 31 maart 2020; 17:00*
Uitgiftedatum 23 november 2016
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 18 december 2020**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Zekerheden Ja, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Tarieven Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 3 maart 2020.
** Vervroegde aflossing; initieel 22-11-2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 18-11-2020.