Specificaties

Converteerbare obligatielening

Uitgevende instelling Avy Group B.V. 
Lening € 2.500.000 (25.000 obligaties)
Minimumbedrag uitgifte € 400.000*
Nominale waarde € 100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 10,50% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 9,90% per jaar
Couponbedrag € 10,50 per jaar / € 0,88 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 9,90 per jaar / € 0,83 per maand 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 28e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 29 januari 2024
Uitgiftedatum tranche 2 28 februari 2024
Uitgiftedatum tranche 3 28 maart 2024
Uitgiftedatum tranche 4 29 april 2024
Uitgiftedatum tranche 5 28 mei 2024
Uitgiftedatum tranche 6 28 juni 2024
Uitgiftedatum tranche 7 29 juli 2024
Looptijd Maximaal 60 maanden
Einde inschrijving emissie tranche 7 24 juli 2024**
Informatie Memorandum Klik hier
Essentiële beleggersinformatie Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Minimumbedrag uitgifte per 15-1-2024 verlaagd van € 800.000 naar € 400.000.
**Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.