5 juni 2023

Aan: Activaa B.V. te IJsselstein Rotterdam,

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2022

Geachte heer W. Alings,

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van LCS Group B.V. over 2022, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:

Lees hier het volledige bericht.