Rotterdam, 1 mei 2023

Geachte Obligatiehouder,

Het spijt ons u te moeten informeren dat op datum 12 april 2023 boekhoudfraude is geconstateerd bij LCS Group (Conversation24) waarbij een aanzienlijk bedrag is weggesluisd. Dit heeft onze financiële positie in gevaar gebracht en wij begrijpen dat u als obligatiehouder hierdoor mogelijkerwijs benadeeld kunt worden. Wij willen u hierbij op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken.

Direct nadat we de boekhoudfraude hebben ontdekt, hebben wij aangifte gedaan bij de politie en een dossier ingeleverd. Wij hebben ook dezelfde ochtend nog de Stichting Obligatiehouders geïnformeerd en zijn met alle betrokken partijen in gesprek gegaan om te zoeken naar een oplossing. In de periodieke accountantscontrole is deze fraude helaas niet opgemerkt. Het betreft dan ook een geraffineerde manier van fraude.

Sinds medio vorig jaar zijn wij in samenwerking met ABN AMRO op zoek naar extern kapitaal in de vorm van een investeerder. Sinds december zijn wij concreet in onderhandeling met een Nederlands Venture Capitalist fonds dat onder voorwaarden bereid is om 3 miljoen kapitaal in te brengen. Deze investeerder ziet de boekhoudfraude als een incident en ziet nog steeds een mooie toekomst voor LCS Group. Echter, de Venture Capitalist vond en vindt onze schulden en rentelast te groot en stelt een harde eis van herfinanciering van de obligatie bij een bank. Gezien de fraude is dit echter niet realistisch en daarom zoeken wij naar een andere oplossing. De Venture Capitalist is bereid om hierin mee te denken.

Wij willen u laten weten dat wij niet voornemens zijn om uw obligatie af te waarderen. Wel kijken wij naar een oplossing om de rentelast te verlagen naar vergelijkbare leningen (marktconforme rente) bij een bank en de looptijd te verruimen. Wij zullen u als obligatiehouder volgende week informeren en een voorstel voor een akkoord aan u voorleggen.

De situatie en het voorstel zullen wij toelichten in een buitengewone vergadering van obligatiehouders waarvoor u tegelijk met toezending van het voorstel voor wordt uitgenodigd.

Wij begrijpen dat dit voor u als obligatiehouder een onverwachte situatie is en wij willen onze excuses aanbieden voor het ongemak dat veroorzaakt. Wij verzekeren u dat LCS Group alles in het werk zal stellen om deze kwestie zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Wij zullen de rentebetalingen aan u als obligatiehouder regulier blijven voldoen.

Wij danken u voor uw geduld en vertrouwen in LCS Group en we hopen snel met een passende oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,

Nick Blom
LCS Group