Leeuwarden, 31 maart 2023

Op 20 maart hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen overname van Carver door een buitenlandse investeerder. De geplande closing datum was 31 maart 2023 waarbij deze week de funding op de derdenrekening van de notaris gestort had moeten worden. Wij moeten u helaas berichten dat deze datum niet is gehaald.

De investeerder heeft (nog) niet de overeengekomen storting van de koopsom op de derdenrekening van de notaris gedaan en heeft ook nog niet alle benodigde stukken aangeleverd aan de notaris. Derhalve heeft de notaris tot op heden nog niet de noodzakelijke compliance checks kunnen doen. Op dit moment kunnen wij niet een nieuwe closing datum noemen omdat wij niet weten wanneer de notaris alle stukken heeft en/of wanneer de investeerder de gelden gaat overmaken. Indien wij nieuwe informatie ontvangen zullen wij u direct informeren.

Tot nader order blijven de certificaten van aandelen C en obligaties dus op NPEX verhandelbaar en is 31-3-2023 dus niet de laatste handelsdag. Zoals wij u op 20 maart hebben geïnformeerd zal de handel in obligaties en certificaten daarom op maandag 3 april weer worden hervat. Wij zullen u informeren zodra wij een nieuwe datum hebben.

Wij vinden het jammer dat wij u niet anders kunnen informeren en vertrouwen erop u allen volledig geïnformeerd te hebben.

Namens directie en medewerkers Carver,

Anton Rosier & René van de Graaf

CEO                        CFO