Zaandam, 22 maart 2023

Resultaten 2022 Timber and Building Supplies Holland N.V.

Resultaten lager dan vorig jaar

• Omzetstijging van 6,8% tot € 1.027 miljoen (2021: € 962 miljoen)

• Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 13% ten opzichte van 2021

• Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten € 88 miljoen (2021: € 132 miljoen)

• Resultaat na belastingen € 67 miljoen (2021: € 99 miljoen)

• Resultaat per aandeel € 10,56 (2021: € 15,70)

• Dividendvoorstel per aandeel € 3,95 (2021: € 4,75)

René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“Het jaar 2022 gaat bij ons de boeken in als het jaar ná het topjaar 2021. De hogere verkoopprijzen hebben tot hogere omzetcijfers geleid, maar de onderliggende volumes waren duidelijk minder goed. Daarnaast was er in 2022 geen sprake van eenmalig marge opdrijvende effecten, op een manier zoals we die in 2021 hebben gezien. De hectiek in de markt hield aan, door een diversiteit aan redenen: sterk stijgende, maar in sommige productgroepen ook sterk dalende prijzen van materialen, sterk stijgende prijzen van arbeid en zeker ook energie, die de inflatie hebben aangejaagd. Dat is voelbaar op meerdere kostenlijnen van TABS Holland. Ook in de gesprekken met klanten komt deze zorg terug, omdat de inflatie, zeker in combinatie met de gestegen rente, een rem zet op investeringen en daarmee op nieuwe bouwprojecten (zowel groot als klein).

Tenslotte heeft de oorlog in de Oekraïne en de importbeperkingen die voor Rusland en WitRusland gelden, tot nieuwe verstoringen van de supply chains geleid. En ook al was de beschikbaarheid van materialen in 2022 duidelijk beter dan het jaar ervoor, toch waren er nog diverse uitdagingen.
Dit alles betekent dat er zowel stimulerende als remmende effecten in de markt aanwezig waren, zoals ook te lezen valt in de meest recente rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).”

TABS Holland heeft het jaar afgesloten met een tevredenstellend bedrijfsresultaat. De inkoopprijzen zijn ook in 2022 erg volatiel geweest. Waar in 2021 vooral sprake was van prijsstijgingen, was dat in 2022 niet het geval. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere juist stegen (vooral de producten waarvan het productieproces energie intensief is). Liggende voorraden werden daardoor bij sommige productengroepen minder waard, terwijl dat bij andere productgroepen andersom was. Getotaliseerd is het effect hiervan op het resultaat in 2022 klein waar dat in 2021, zoals eerder toegelicht, materieel was.

Ook dit jaar was het hard werken om de klanten in de uitdagende omstandigheden goed te blijven bedienen. We zijn dan ook trots op de manier waarop alle medewerkers van TABS Holland zich hebben ingezet en het resultaat dat we samen met klanten en leveranciers hebben bereikt.

In de rapportage van het EIB van januari jl. wordt de verwachting uitgesproken dat de totale bouwproductie in 2023 met ongeveer 2% zal afnemen. Er wordt gesproken over een ‘somber beeld’ en ‘een min voor de komende jaren’. Dit beeld is niet voor elk deelsegment hetzelfde: woningnieuwbouw, de utiliteitssector en grond-, weg- en waterbouw zal naar verwachting dalen, waar renovatie en verbouw van zowel woningen als de utiliteitssector groei kan laten zien, met name als gevolg van de behoefte tot verduurzaming. Het EIB geeft hierbij ook aan dat de onzekerheden bij deze prognoses groter zijn dan gebruikelijk.

Voor de langere termijn blijft de verwachting positief, omdat de onderliggende behoefte naar bouw in het algemeen goed is.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet, maar continueren vooral onze strategische lijn: de klant voorop, op de kleintjes letten, hard werken en door middel van een uitgebreid assortiment, goede kennis en service als echte partner optreden voor klanten en leveranciers.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). Begin 2022 werden Hormes Bouwmaterialen, Houthandel Looijmans en Withagen Houtprodukten overgenomen en later in het jaar Alex van Gruijthuijsen. Begin 2023 werd KoningsBlaauw Houthandel toegevoegd aan het concern. Door TABS Holland-breed gebruik te maken van de mogelijkheden die het bedrijf heeft door de combinatie van handelsbedrijven en groothandels, de beste systemen en best practices, bieden de bedrijven de klant maximale service.”

Toelichting op de resultaten
De omzet van TABS Holland steeg tot € 1.027 miljoen (2021: € 962 miljoen) en het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten tot € 88 miljoen (2021: € 132 miljoen). Het resultaat na belastingen was € 67 miljoen (2021: € 99 miljoen). De schade die de TABS Holland-bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

Het aantal fte’s steeg vanwege de toegenomen vraag en strategische investeringen van 1.624 naar 1.708. De kosten zijn enerzijds gestegen als gevolg van de omzettoename, logistieke bewegingen die nodig waren om de beschikbaarheid op niveau te houden, diverse prijsstijgingen in de markt (zoals energie), CAO verhogingen, maar ook als gevolg van de acquisities.

Ook in 2022 is naast de acquisities fors geïnvesteerd in het bedrijf, door verbetering van vestigingen en distributiecentra, investeringen in productiefaciliteiten, verschillende E-commerce platformen, zonnepanelen en diverse ICT projecten. De balans is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, zowel als gevolg van de acquisities als de hogere waarde van het werkkapitaal, waarbinnen vooral de voorraad een hogere waarde kent.

Dividend
Over 2021 is € 4,75 per aandeel aan dividend uitbetaald, mede als gevolg van het uitzonderlijk goede resultaat. Het voorstel is om over 2022 een dividend van € 3,95 per aandeel uit te keren, gelijk aan 2020.

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit veertien verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen, Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen en Hormes Bouwmaterialen, Alex van Gruijthuijsen en Houthandel Looijmans met elk één vestiging;
  • en de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), KoningsBlaauw Houthandel, RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten (HGPro), Centrop Houtimport, Withagen Houtprodukten, Trima, Houthandel Van Dam, en Astrimex (drie vestigingen).

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234