Woerden, 22 december 2022

Na de succesvolle eerste obligatie emissie van PerfoTec B.V. (dochteronderneming van Perfo Knowledgy B.V.) via NPEX in de zomer van 2020 is Perfo Knowledgy B.V. middels het prospectus van 23 november jongstleden via NPEX van start gegaan met de uitgifte van certificaten van aandelen B (“certificaten”) en obligaties. Het doel is om middels deze uitgifte van certificaten en obligaties maximaal € 2,5 miljoen op te halen ter financiering van, onder andere, de internationale groeiambities. Van dit bedrag van € 2,5 miljoen bedraagt de obligatielening € 1.500.000 miljoen en de uitgifte van certificaten € 1.000.005. 

Als gevolg van onvoorziene omstandigheden bij enkele grote klanten in boekjaar 2022 heeft de directie van Perfo Knowledgy B.V. besloten om de uitgifteprijs van de certificaten naar beneden bij te stellen van € 7,50 per certificaat naar € 5,- per certificaat. Deze aangepaste uitgifteprijs geldt uiteraard ook voor beleggers die reeds hebben ingeschreven op certificaten. 

Hieronder geven wij een toelichting op dit besluit.

Na de live-gang van de emissies via NPEX hebben twee grote prospects, ieder met een orderomvang van ongeveer € 500.000, hun orders voor dit jaar doorgeschoven naar 2023. Dit is gedeeltelijk veroorzaakt door hun aangepaste budgetten en door hun gestegen inkoopkosten voor grondstoffen in het lopende boekjaar. Het doorschuiven van deze beide orders heeft effect op het resultaat van boekjaar 2022 voor Perfo Knowledgy. De eerder opgelopen achterstand in Q1 en Q2 vanwege uitstel van investeringen door 2 andere grote accounts, beide reeds bestaande PerfoTec klanten, is daardoor niet meer in te lopen. Wij verwachten daarom in 2022 een achterblijvend resultaat. De verwachte EBITDA voor 2022 als vermeld in paragraaf 9.17 (Waardering) van het prospectus was € 557.838. Op basis van onze aangepaste prognose verwachten wij dat de EBITDA voor 2022 nu zal uitkomen op € 149.000. Hierdoor zal het resultaat van 2022 rond het break- even punt zijn. 

Klik hier om het volledig bericht te raadplegen.