Tilburg, 27 oktober 2022

Graag willen wij u een update geven over de laatste ontwikkelingen binnen de MTD Groep, en kunnen we de voorlopige resultaten t/m september 2022 met u delen.

Financiële forecast 2022
De resultaten t/m september 2022 zijn in concept vastgesteld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de projectresultaten pas in de winst- en verliesrekening worden geboekt, indien het project in zijn geheel is afgerond. De omzet, die nu in het resultaat is geboekt, bedraagt € 24,7 miljoen euro. De reeds gefactureerde omzet van projecten die nog niet in zijn geheel zijn afgerond, bedraagt € 4,3 miljoen.

Het is nog moeilijk om te bepalen of we op budget van € 36,5 miljoen omzet uitkomen. Onze verwachtingen zijn dat we zullen eindigen rond € 35 miljoen, net onder het originele budget 2022. Het behaalde nettoresultaat t/m september 2022 bedraagt € 4,0 miljoen. Het drukste gedeelte van het jaar is achter de rug en de meeste van deze projecten zijn inmiddels in het resultaat verwerkt. In December hebben wij nog een groot project in Saudi Arabië, namelijk het Soundstorm project. Naar verwachting zal het nettoresultaat voor het jaar 2022 uitkomen op €4,5 miljoen, dat is € 1 miljoen meer dan het halfjaarbericht bericht van augustus 2022.

Directie MTD Groep
Hans Verhoeven | Richard van Klinken