Delft, 27 oktober 2022

Een nieuwe samenwerking met ICWB biedt Momo Medical een springplank om snel op te schalen in het Zuiden van Nederland. ICWB is de inkooporganisatie van zorginstellingen in Brabant, Zeeland en Drechtsteden, o.a. Thebe, Surplus, tante Louise en Avoord zijn hierbij aangesloten.

De samenwerking is een raamovereenkomst voor het afnemen van 2.500 BedSenses t/m 31 december 2023. ICWB werkt alleen samen met innovaties die hun succes bewezen hebben.

Zij zien dat het aantal zorgbehoevende ouderen explosief groeit. Innovaties die oplossingen bieden voor deze uitdaging bieden ze een podium om in een keer een groot aantal zorginstellingen te bereiken.

Zorginstellingen kunnen voor een gunstige prijs de BedSense inzetten en laagdrempelig opschalen.