Heerenveen, 26 oktober 2022

Tussentijdse cijfers t/m september 2022

Het resultaat is over dezelfde periode dit jaar gestegen van € -170.344,– naar € 539.915,– Bovendien is in de vergelijkende periode nog een bedrag van € 202.050,– voor geactiveerde ontwikkelingskosten opgenomen in het resultaat. In 2022 zijn er geen ontwikkelingskosten geactiveerd, waardoor de werkelijke stijging in feite € 912.309,– bedraagt.

Klik hier voor om het volledig bericht te raadplegen.