Heerenveen, 5 september 2022

Toelichting op de halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar

De omzet online is het 1e halfjaar behoorlijk gestegen door een white-labelcontract met een van de grote boekhoudpakketten. Daarnaast heeft ook de autonome groei van het aantal online abonnementen zich verder doorgezet. De bedrijfskosten zijn nagenoeg gelijk aan die van het voorgaande boekjaar. Dit geldt eveneens voor afschrijvingen en de financiële lasten.

Lees hier het volledig bericht.