‘s-Hertogenbosch, 29 augustus 2022

Inleiding

De oorlog die ook een aantal van onze afnemers raken, de nasleep van Corona en het opstellen van de MOU m.b.t. de deal met het Engelse sensor bedrijf hebben het 1e halfjaar de nodige managementaandacht getrokken. Positief is het dan ook dat de Due Dilligence op het Engelse bedrijf nagenoeg afgerond is en dat we kunnen starten met het opstellen van de SPA.

De opstart van het Propulsion Controls bedrijf, waarin we een 50% belang hebben is erg voortvarend geweest en zal in de 2e helft van het jaar gaan bijdragen aan een extra omzet binnen ons bedrijf en een aanzienlijke winst vanuit ons 50% aandeelhouderschap.

Halfjaarcijfers

Toelichting op de halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar

De eerste helft van 2022 was de periode dat de NPEX-lening werd uitgeboekt, dat de LOU met de Engelse Sensor Onderneming is getekend en de opstart van het bedrijf in de Propulsion Controls, waarin een 50% zit.

De kosten, opstellen documentatie en kosten i.v.m. uitboeken, om uiteindelijk de NPEX-lening te verwerven zijn aanzienlijk geweest. In de eerste helft van 2022 is hier een bedrag van ongeveer € 57.000, — mee gemoeid en dat heeft een duidelijke impact op het resultaat gehad.

De Due Dilligence op de Engelse Sensor onderneming is nagenoeg afgerond en we staan aan de vooravond om de SPA op te stellen. De vooruitzichten van het Engelse bedrijf zijn goed en boven verwachting.

Het Nederlandse bedrijf in Propulsion Controls, heeft een vliegende start gemaakt. De orderportefeuille is boven verwachting gevuld en alle servicewerkzaamheden zullen door PAT-KRUGER gedaan worden. In het eerste half jaar van haar bestaan zijn er al zwarte cijfers geboekt.

Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming

Management:

  • Vanaf 1 juli hebben we een nieuwe financial manager aangesteld. Dit was noodzakelijk om de MIS (managementinformatiesysteem) te verbeteren.
  • Ook hebben wij vanaf 1 augustus een operationeel manager in Nederland. Dat is ook van belang gebleken i.v.m. de ontwikkeling binnen het Propulsion Controls bedrijf die een zeer voortvarende start heeft gemaakt

Governance:

  • We hebben de RvA (raad van advies) uitgebreid naar 2 personen.

Vooruitblik op de komende periode

Met de geplande overname van het Engelse Sensor bedrijf, de te verwachten grote opdrachten uit het Midden-Oosten en de aanzienlijk hoger dan geprognosticeerde omzet bij het Propulsion Controls bedrijf zijn we nog steeds van mening dat de in de prospectus gehanteerde prognose gehandhaafd blijft. De verdeling van omzet en de verdeling van winst zal echter anders zijn.

Kortom:

  • Verwachte omzet (geconsolideerd met het Engelse Sensor bedrijf en de extra werkzaamheden via het Propulsion Controls bedrijf) handhaven wij op € 7.558.000 en dat geldt ook voor de EBIT ad € 441.00. M.a.w. we handhaven het budget.;
  • Order intake bestaat uit reguliere opdrachten. Buitengewone grote opdrachten is zijn nog niet bevestigd. Besluitvorming is vertraagd
  • Deze maand leveren we de eerste order van onze in-house ontwikkelde wireless loadcells. Deze kenmerken zich door veel groter bereik en betere baterijduur. Tevens lokale uitlezing via app op Android en IOS-platforms.
  • ATEX CCTV-systemen zijn naast analoog nu ook beschikbaar met IP camera’s. Eerste systemen afgelopen 2 maanden geleverd.
  • Nieuwe markten, zoals al toegelicht is de markt die zich richt op propulsion controls, c.q. de elektronicaproducten en diensten aan de scheepvaart wat een nieuwe markt is.
  • We verwachten de SPA met het Engelse bedrijf in het begin van het 4e kwartaal afgerond te hebben.;
  • Externe omstandigheden die impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld: Corona, inflatie, chiptekort, situatie in Oekraïne etc.);

PAT-Krüger Group BV

 

Coert Kleijwegt

Group Managing Director