Zaandam, 24 augustus 2022

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Resultaten lager dan vorig jaar
  • Omzetstijging van 11% tot € 558 miljoen (vorig jaar: € 502 miljoen)
  • Kostenniveau 10% hoger dan vorig jaar
  • Operationeel resultaat daalt met 6% naar € 64 miljoen (vorig jaar: € 68 miljoen)
  • Nettoresultaat € 48 miljoen (vorig jaar: € 52 miljoen)

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:

“In ons persbericht over de jaarcijfers 2021 gaven we aan dat we de verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat de bouwproductie in 2022 met 5% zou toenemen, niet deelden. Het lijkt erop dat we daarin gelijk hebben gekregen, zeker als we naar de volumes kijken. De hogere inkoop- en verkoopprijzen leiden tot groeiende omzetcijfers, maar de onderliggende volumes zijn duidelijk minder goed. De hectiek die eind 2021 in onze markt voelbaar was is in het eerste halfjaar van 2022 nog niet verdwenen, door een diversiteit aan redenen: stijgende prijzen van materiaal, arbeid en zeker ook energie. Daarnaast heeft de oorlog in de Oekraïne en de importbeperkingen die voor Rusland gelden, tot nieuwe verstoringen van supply chains geleid. De inkoop- én verkoopmarkt heeft last van deze ontwikkelingen. Het rendement en de betaalbaarheid van bouwprojecten kan door bovenstaande effecten onder druk komen te staan, maar onzekerheid kan in het algemeen ook tot vertraging of uitstel leiden. Het EIB bevestigde dit in mei met een persbericht over afnemende orderportefeuilles van bouwbedrijven.

Dit alles maakt dat de verwachtingen voor de bouwmarkt niet zo positief zijn en zeker waar we vergelijken met voorgaande jaren, waarbij we ons bewust moeten zijn dat we vergelijken met een voor onze handel uitzonderlijk goed jaar 2021.

In januari hebben wij als TABS Holland kunnen publiceren dat we drie bedrijven hebben overgenomen: Hormes Bouwmaterialen, Withagen Houtprodukten en Houthandel Looijmans. We zijn blij met deze mooie bedrijven en hebben de eerste helft van dit jaar gebruikt om ze een goede plek in onze organisatie te geven. In de tweede helft van het jaar zullen we de samenwerking verder intensiveren en de service die we hierdoor aan klanten kunnen bieden, verder proberen uit te bouwen.

In het eerste halfjaar van 2022 hebben we op zichzelf een goed financieel resultaat, maar niet zo goed als in het uitzonderlijk goede jaar 2021. En ook al blijven we de verwachting delen dat de onderliggende en lange termijn vraag voor de bouw positief is, gaan we ervan uit dat we daar in de tweede helft van 2022 nog niet van zullen profiteren. Daar komt de zorg over stijgende kosten bij, niet alleen wat dat voor onze klanten en leveranciers betekent, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering.

Alles bij elkaar illustreert dit enig pessimisme ten aanzien van de marktontwikkeling, die ontegenzeglijk invloed zal hebben op de omzet- en  resultaatontwikkeling van TABS Holland. Dat neemt niet weg dat er binnen TABS Holland blijvend hard wordt gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft onverminderd op onze klanten en leveranciers gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 502 miljoen naar € 558 miljoen is vooral het gevolg van prijsstijgingen. De bruto marge is procentueel minder gestegen dan de omzet en de kosten zijn fors hoger. Daarmee is het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar onder druk komen te staan. Hetzelfde geldt voor het nettoresultaat.
De balans van TABS Holland is ten opzichte van vorig jaar langer geworden, als gevolg van de overgenomen bedrijven, investeringen in activa en de hogere waarde van de voorraad. Het aantal fte’s is met 3% toegenomen, mede als gevolg van de overnames.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn enigszins pessimistisch, zoals eerder in dit persbericht toegelicht. De verwachting is dan ook dat de resultaten in de tweede helft van dit jaar lager zullen zijn dan vorig jaar. Met zekerheid kan gesteld worden dat TABS Holland zich onveranderd zal inspannen om te komen tot een nog betere propositie naar onze klanten en leveranciers, waarbij we ook oog houden voor kosten en werkkapitaal.

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit twaalf verschillende bedrijven:
• de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen, Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen en Hormes Bouwmaterialen en Houthandel Looijmans met elk één vestiging;
• en de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten (HGPro), Centrop Houtimport, Withagen Houtprodukten, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (drie vestigingen).

Voor nadere informatie:
René Olsthoorn (CEO) en René van ’t Hof (CFO), telefoon: 075 – 6536 234