7 juli 2022

PAT-Kruger Group BV (PAT-Kruger) cs Jaarcijfers en toelichting:

De jaarcijfers 2021 zijn in concept gereed. Gezien het internationale karakter van PAT-Kruger zullen de definitieve jaarcijfers in oktober 2022 gereed zijn. Kortom wij zijn in afwachting van de goedkeuringen op de onderlinge werkmaatschappijen van de respectievelijke (internationale) accountants.

De EBITDA 2021 bedraagt -/- € 42.000. Dit is € 36.000 lager dan de in de prospectus gemelde EBITDA, dit als gevolg van de extra kosten die gemaakt zijn i.v.m. de (extra) werkzaamheden t.b.v. NPEX-lening. Deze kosten zijn zoveel als mogelijk geboekt ten laste van het resultaat 2021.

De geconsolideerde omzet komt uit op € 4.726.000 (de intercompany omzet ad € 311.000 is hierin gecorrigeerd).

De bruto winstmarge komt uit op 65% en is hoger dan de prognose cijfers die we voor de komende jaren aanhouden.

Na herfinanciering hebben de volgende gebeurtenissen plaatsgevonden:

  • De Letter Of Understanding (LOU) met de huidige eigenaren van de al aangekondigde sensor producent is getekend en thans loopt het DD-proces. De effectieve overnamedatum is 30-09-2021.
  • PAT-Kruger heeft een joint venture (50% belang) in de startup Atla Propulsion Controls BV (Atla). De vooruitzichten van deze JV zijn zodanig positief dat er nu al zwarte cijfers worden geschreven.

De markt:
De markt waarin PAT-Kruger opereert is door de gebeurtenissen in de Oekraïne duidelijk aan het zoeken naar een nieuw evenwicht. De nadruk van de business/omzet ligt momenteel met name in Europa. De markt in Midden-Oosten begint weer op gang te komen. Er heeft een vertraging plaatsgevonden in de orderstroom.

Met de op handen zijnde overname van sensor producent, waarbij de omzet 2022 volledig toekomt aan PAT-Kruger en de JV in Atla, handhaven wij de (EBITDA) prognose van 2022 zoals opgenomen in de Prospectus.

De organisatie:
Vanaf juli 2022 is de organisatie uitgebreid met een senior Finance Manager.
Ook hebben we de Raad van Advies (RvA), zoals aangegeven in de prospectus, uitgebreid met een adviseur met een financieel profiel.

De volgende stap is het inrichten en verbeteren van onze MIS.