8 Juli 2022

LCS Group: half jaar bericht januari – juni 2022

Het jaar is inmiddels alweer halverwege, een goed moment om terug te kijken op de ontwikkelingen van de achterliggende periode en wat dit betekent voor de toekomst.

Fusie en verhuizing

In lijn met de ontwikkeling naar aanbieder van 1 sterk breed platform zijn de verschillende werkmaatschappijen onder LCS Group, welke al onder de naam Conversation24 opereerden, op 30 juni 2022 gefuseerd tot 1 entiteit onder de naam Conversation24. Omdat de fusie met terugwerkende kracht is gedaan, geldt deze formeel per 1 januari 2022. Daarmee is de bedrijfsstructuur compacter en wordt meer duidelijkheid en synergie gecreëerd door het samengaan van overlappend aanbod. De komende periode zullen de oude merknamen worden uitgefaseerd en aangepast aan de propositie van Conversation24.

Lees hier het volledig bericht.