23 april 2022

Nieuwsbericht ZEPCAM B.V. naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Hoofdpunten van de AVA:

  • Jaarrekening 2021 goedgekeurd
  • Voor € 3,4M aan offertes en leads verworven in de eerste 3 maanden van 2022
  • Nieuwe partners/resellers in diverse Europese landen
  • Goedkeuring voor aantrekken financiering t.b.v. groeiversnelling

Jaarrekening 2021
Op de AVA van 22 april jongstleden is de jaarrekening 2021 goedgekeurd. Deze is vanaf heden te raadplegen op de NPEX site.

Leads en offerte pipeline

Onze commerciële activiteiten waren de afgelopen maanden zeer intensief. We hebben 22 nieuwe leads en offertes gerealiseerd met een waarde van € 3,4M. De nieuwe live stream bodycam, de T3, is stevig in de markt gezet. Inmiddels staat er voor meer dan € 1M aan offertes uit.

Onze pipeline wat betreft offertes en leads is zeer goed gevuld. Het totaal bedrag aan offertes dat uit staat bedraagt € 10,4M. Hiervan heeft € 8,7M betrekking op offertes waarbij wij onze slagingskans hoger dan 25% achten en 2,9M aan offertes waarbij wij onze slagingskans hoger dan 50% achten. Het totaal bedrag van onze openstaande leads bedraagt € 28,9M.

Desondanks was de omzet in de eerste maanden van 2022 beperkt. Dit is kenmerkend voor onze industrie. Onze leads en offertes hebben veelal betrekking op de publieke sector, en dat is een sector waar organisaties weinig beslissingen nemen in het eerste deel van het jaar. De doorlooptijden van deze trajecten zijn zeer moeilijk in te schatten, maar zijn regelmatig langer dan 1 jaar.

Nieuwe partners/resellers in diverse Europese landen

Daarnaast zijn we de afgelopen maanden succesvol geweest met het werven van nieuwe partners in de Europese landen. In Duitsland hebben we een nieuwe partner die zich richt op de hulpdiensten. In Spanje hebben we een eerste partner waarmee we al voor ruim € 300K aan offertes hebben uitstaan.
Ook in Nederland hebben we een nieuwe partner die zich vooral gaat toeleggen op de veiligheidsregio’s. Voor Portugal en Zwitserland zijn we samenwerkingen aangegaan met partners die goed gesitueerd zijn voor de politie diensten. We zijn ook bijna akkoord met nieuwe partners in Frankrijk en Italië. In die laatste markt hadden we tot op heden nog geen partner.

Goedkeuring aantrekken financiering voor groeiversnelling

Zepcam groeit gestaag. Wat betreft de kansen in de markt zijn wij erg positief. Wij verwachten dat de aantallen bodycams die gebruikt gaan worden door steeds meer verschillende professionals de komende jaren sterk gaat groeien en dat de huidige markt nu uit de pioniersfase komt.

Wij willen dan ook de technische capaciteit creëren om veel grotere aantallen bodycams per klant te kunnen accommoderen. Dit kan alleen door onze software architectuur en serverinfrastructuur maximaal schaalbaar te maken.

Daarnaast verwachten we sneller te kunnen groeien door in ons omringende landen eigen nationale verkoopmedewerkers te gaan hebben. Deze kunnen zich op eindmarkten focussen die veelbelovend zijn, bijvoorbeeld zodra de wetgeving daar lokaal ten gunste van het gebruik van bodycams is gewijzigd, of op eindmarkten waar onze (huidige) partners minder sterk op (in)gericht zijn.

Om deze twee bovengenoemde zaken te realiseren heeft de AVA een mandaat gegeven aan het bestuur om komende 18 maanden tot aandelenuitgifte over te gaan ter waarde van maximaal € 2,5M tegen nog vast te stellen voorwaarden. Op dit moment zijn er geen verdere details bekend omtrent het al dan niet verwezenlijken van een uitgifte.

Voor meer informatie:

ZEPCAM BV
Pieter van Oijen, CFO
[email protected]