Heerenveen, 25 februari 2022

Algemeen
Speedbooks Software BV heeft zich in het tweede halfjaar van 2021 verder bewogen op de ingeslagen weg zoals besproken in de beleggersbijeenkomst van oktober 2021.

Zowel de organisatie, de productportfolio en de marketing zijn verder geoptimaliseerd en dat begint inmiddels zijn vruchten af te werpen. Omdat de opgehaalde gelden vanuit de NPEX obligatielening pas later beschikbaar kwamen dan in de originele prognose lopen we hier qua tijdlijn ongeveer een jaar op achter.

Resultaten 2021
Op basis van de conceptcijfers 2021 zal het bruto omzetresultaat over het gehele jaar ca. 100K lager uitkomen dan in 2020. Deze daling betreft eenmalige omzet licenties en wordt veroorzaakt door het vertrek van 2 accountmanagers in het begin van het jaar. De online omzet is ten opzichte van 2020 met 76 % gestegen en vertoont een sterk stijgende lijn. Mede als gevolg hiervan is het percentage recurring (terugkerende) omzet gestegen van 58,6% in 2020 naar 69,2% in 2021.

De totale bedrijfskosten in 2021 waren ca. 100K hoger dan over 2020. Zo zijn de personeelskosten gestegen vanwege de indiensttreding commercieel directeur per 1 maart. De verkoopkosten zijn gestegen door uitgaven aan een volledig nieuwe website, extra reclame en advertenties. Financiële lasten zijn ten opzichte van 2020 toegenomen door gestegen rentelasten van NPEX obligatielening.

Per saldo zal 2021 met een klein positief resultaat worden afgesloten.

Verwachtingen 2022
In december 2021 heeft Speedbooks met een van de grote landelijke boekhoudpakketten een white
label overeenkomst gesloten waardoor vanaf januari 2022 de omzet online een flinke boost krijgt.

Speedbooks heeft voor haar online applicatie de demoversies vanaf december 2021 laten vervallen.
Dit resulteert inmiddels ook in een flinke stijging van de autonome omzet online.

Omzet online zal door introductie van de nieuwe modules SBR en Consolidatie verder stijgen.

Achter de schermen is Speedbooks druk bezig met de Engelstalige markt: zo zijn website en
applicatie inmiddels vertaald en zal in de loop van 2022 ook daar worden aangeboden, in eerste
instantie via appstores van Microsoft, Xero en Quickbooks.

Voor de omzet van Speedbooks Advanced worden de contacten met zowel bestaande als nieuwe
resellers door de commercieel directeur verder geïntensiveerd.