25 februari 2022

Beleggersbericht 2e halfjaar 2021 R&R Mechatronics International B.V.

RR Mechatronics (RRM) heeft in de tweede helft 2021 een sterk hogere omzet gescoord dan in de eerste helft 2021.

Gedeeltelijk wordt de groei van de omzet gestuwd door de eerste uitlevering van de RPI. Voor de RPI hebben wij van de launching klant een grote order ontvangen die loopt tot in het tweede kwartaal 2023. Door deze order heeft ons orderboek een recordhoogte bereikt. Los van dit succes heeft RRM, vanwege Covid, nog steeds last van uitstel van clinical trials waardoor de groei van de verkopen Lorrca minder groot is dan verwacht. Het belang van de Lorrca Oxygenscan bij de ontwikkeling en behandeling van sikkelcelziekte neemt verder duidelijk toe. Zo worden resultaten met de Lorrca Oxygenscan zelfs gepresenteerd in (beurs-) updates van ontwikkelaars van sikkelcelmedicijnen.

De inkomsten uit de Starrsed-lijn van bloedbezinkingsautomaten is ondanks uitgestelde investeringen van laboratoria en ziekenhuizen vanwege Covid op peil. RRM heeft nog steeds last van de gevolgen van Covid. Dit uit zich in verhoogd uitval van personeel, verstoringen van de leveranciersketen en gestegen inkoopprijzen. Om commerciële redenen kunnen niet alle prijsstijgingen aan de klant worden doorberekend. Het komt geregeld voor dat wij pas later dan gepland instrumenten kunnen leveren. De leveringen van reagens, controlebloed en onderdelen blijft onze absolute prioriteit houden omdat daarmee de instrumenten in het veld, waar artsen en patiënten van afhankelijk zijn, inzetbaar blijven. De uptime van deze instrumenten is al sinds de start van de Covid-problematiek niet verstoord door leveringsproblemen en wij verwachten dat wij door onze aanpassingen ook de komende periode deze installed base kunnen ondersteunen zoals onze distributeurs en klanten dat van ons verwachten.

Met name door Covid-gerelateerde uitval van personeel en verstoringen van de leveranciersketen is in januari 2022 besloten de introductie van de nieuwe Starrsed bezinkingsautomaten uit te stellen. De nieuwe introductietiming is vertrouwelijk om commerciële redenen. Om de extra uitgaven van de aangekondigde vertraging van de introductie van de nieuwe Starrsed-lijn op te vangen versterken de aandeelhouders van RRM het eigen vermogen.

Jan Buis
CEO