25 februari 2022

Het jaar 2021 is voorbij en we kunnen de voorlopige resultaten over dit jaar met u delen.

Jaarcijfers 2021
De jaarcijfers van 2021 van MTD Holding BV zijn in concept vastgesteld. Deze moeten nog door onze accountant worden gecontroleerd. Zoals al medegedeeld in het halfjaarbericht van 23 september 2021, zijn de cijfers goed te noemen. Destijds was de verwachting dat we een omzet zouden realiseren tussen €19 en €20 miljoen met een nettoresultaat van €4 miljoen. We zijn verheugd te kunnen vertellen dat we uit lijken te komen op een nog beter resultaat. Voor 2021 komen we uit op een omzet van afgerond €24,3 miljoen. Het positief bedrijfsresultaat (EBITDA) bedraagt €7 miljoen en het nettoresultaat zal ongeveer €5 miljoen bedragen.

Hierdoor is het eigen vermogen per 31 december 2021 weer positief. De slechte resultaten van 2020, ontstaan door de Covid-19 crisis, zijn in 2021 weer nagenoeg goed gemaakt. Per 31 december 2021 zal het eigen vermogen afgerond € 2,5 miljoen bedragen.

Klik hier voor het volledige bericht.