10 februari 2022

Terugblik
Tijdens de vorige halfjaarberichten hebben we laten weten dat PerfoTec niet alleen de ambitie heeft om verder te professionaliseren en te groeien, maar ook de verplichting. Het jaar 2020 was het jaar van de omslag, aangezien we na twee verliesgevende jaren eindelijk weer een lichtpunt hadden in de vorm van een kleine winst. Het jaar 2021 hebben we in het teken gezet van het jaar van uitbreiding met een focus op een goede orderportefeuille en omzetgroei.

Stand van zaken
In 2021 is PerfoTec nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met partners in Australië, Denemarken en Polen met als doel om verwachte exponentiele groei te kunnen opvangen, zodra dat aan de orde is. Deze partners lopen uiteen van nieuwe leveranciers tot nieuwe distribiteurs en agenten. Daarnaast is PerfoTec aan het onderzoeken op welke wijze de assemblage van onze machines uitbesteed kan worden, zodat onze eigen service engineers nog beter in staat zullen zijn
om onze klanten lokaal te ondersteunen. Ook hierdoor kunnen we nog beter de verwachte exponentiele groei opvangen.

De ontwikkeling van de nieuwe recyclebare folie, die niet alleen op verticale en horizontale verpakkingslijnen te verwerken is, maar ook te bedrukken is, verloopt voorspoedig. Testen rondom houdbaarheidsverlenging bij verpakkingen voor enkele groene salade en bladgroenten zijn zeer veelbelovend.

De ontwikkeling richt zich nu ook op folies die bij andere groenten en gemengde salades hetzelfde resultaat geven. Daarnaast heeft PerfoTec goede testresultaten laten zien voor houdbaarheidsverlenging met nieuwe recyclebare folie voor zacht fruit in consumentenverpakkingen. De ontwikkeling voor deze recyclebare folie die ook voor zacht fruit geschikt is en/of toepasbaar is voor top-seal verpakkingslijnen, is nog in volle gang. PertoTec wil een totaaloplossing kunnen bieden, en de combinatie van nieuwe folies en onze technologie zal een groot effect hebben op verlengde houdbaarheid. Hierdoor is de verwachte exponentiele groei zeer realistisch is geworden. Daartoe heeft PerfoTec in 2021 de juiste stappen gezet.

Financiële stand van zaken
Het gehele jaar was de trend zichtbaar, dat de cijfers beter waren dan het jaar 2020, maar dat de omzet achter liep op de begroting. De ambitieuze begroting was gebaseerd op de verwachting dat er een inhaalslag zou plaatsvinden op uitgestelde orders vanwege de COVID-19 pandemie, echter de eerste helft van 2021 was er nog steeds een vertraagde order intake. Hoewel de orderportefeuille goed is, blijft de lange besluitvorming om tot aanschaf over te gaan een lastig gegeven. De
gerealiseerde omzet in 2021 is uiteindelijk daardoor lager dan de prognose. De iets achterblijvende omzetten bij de Laser Verkoop en de LinerBags/Folie worden opgevangen door een zeer sterke stijging in de PerfoTec O2control omzet.

Door nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen aan onze machines hebben we een besparing kunnen realiseren op onze inkoopkosten, zonder dat dit afbreuk deed aan de kwaliteit van onze machines. De totale kosten zijn lager dan begroot, en een belangrijke verklaring is dat de internationale reiskosten door “het nieuwe werken via Teams/Zoom” beduidend laag blijven. Eind vorig jaar hebben we ook een herstructurering doorgevoerd in de afschrijvingskosten, waardoor ook deze significant lager zijn dan begroot. Uiteraard moet onze accountant onze cijfers over 2021 nog goedkeuren, maar de verwachting is dat het bedrijfsresultaat gelijk blijft aan de prognose. Dit houdt in dat het netto resultaat over 2021
positief zal zijn. Dit is een uitstekend resultaat, waar we erg trots op zijn. Een ander positief resultaat is dat de zusterorganisatie – PerfoTec Inc – dit jaar ook voor het eerst zwarte cijfers laat zien.

Toekomst
De ambitie om verder te professionaliseren heeft er ook toe geleid dat met ingang van 1 februari 2022 twee nieuwe global sales managers zijn begonnen. Stefano Hiwat en Koen Kersten zullen in hun nieuwe rol de focus hebben op het versterken van onze bestaande internationale relaties, het uitbreiden van onze klantenbestand en het aanboren van nieuwe markten. Stefano Hiwat heeft een groot netwerk opgebouwd in de internationale tuinbouw, en door zijn ervaringen in Oost-Europa en Russisch-sprekende landen, spreekt hij zijn talen. Stefano spreekt niet alleen Nederlands, Engels en Spaans maar ook Russisch en Chinees (Mandarijn). Koen Kersten heeft juist ervaring met de Amerikaanse markt. De kracht van Koen is juist dat hij het leuk vindt om nieuwe klanten en nieuwe
marktgebieden te ontwikkelen. Met deze ontwikkelingen ziet PerfoTec het jaar 2022 met als thema “het jaar van groei” met vertrouwen tegemoet.

Met deze ontwikkelingen ziet PerfoTec het jaar 2022 met als thema “het jaar van groei” met vertrouwen tegemoet.