Beleggersupdate Q4 2021 en Jaargang 2021

Feb 7, 2022

Voor het eerst door de 2 miljoen EUR aan gewonnen business in een kwartaal

2021 is voor Xillio zeer goed afgesloten. Waar we in de vorige update konden communiceren dat we het beste kwartaal ooit hadden is de lijn doorgezet in Q4. In Q4 2021 hebben we de volgende barrière geslecht en meer dan 2 miljoen EUR in een kwartaal gewonnen

In de vergadering hadden we reeds gecommuniceerd dat de omzet boven de 3,7 mln. EUR zou uitkomen. De jaarrekening 2021 is nog niet klaar en ook nog niet in concept, maar we weten al wel dat we door de 4 mln. heen zullen gaan. De winst zal tevens substantieel zijn. Ook hier wacht ik graag de jaarrekening af voor definitieve communicatie.

Van deze 2 miljoen EUR aan gewonnen omzet is ongeveer 1,5 miljoen services en 500k is software. Deze uren zijn nog niet verwerkt in de omzet 2021. We zullen 2022 dus ook zeer goed beginnen omdat we meer gecontracteerd werk hebben dan capaciteit.

Wij hebben in 2021 in totaal 55 klanten bediend ten opzichte van 28 klanten in 2020. Een significante groei. Dit is erg belangrijk want ook al lijkt de migratie business een eenmalige business. De realiteit is veel gunstiger. Veel van onze klanten doen continue migraties of in ieder geval 1 migratie per 1-2 jaar. Van de 99 klanten die we de afgelopen 4 jaar hebben bediend zijn er slechts 23 die ons slechts voor 1 (migratie) opdracht hebben ingehuurd. De overige 63 klanten hebben ofwel meerdere opdrachten aan ons gegund of hebben een doorlopend contract.

Dit toont zich ook de in maandelijkse software omzet. Die is in 2021 doorgegroeid van 89k MRR in December 2020 naar 121k MRR in December 2021.

Outlook 2022:
Het is zeer lastig om een outlook naar 2022 te geven. We zijn op dit moment afhankelijk van recruitment. Er ligt meer dan genoeg werk. Het tempo aan recruitment bepaalt voor een belangrijk gedeelte de snelheid van de groei. Uitgaande van een bescheiden groei van 5 consultants, zullen wij volgend jaar naar het ernaar uitziet ruim door de 5 mln. EUR aan omzet kunnen gaan met gezonde winstgevendheid.